Akantameba-alkueläimen aiheuttama silmäinfektio on harvinainen, mutta etenkin piilolinssien käyttäjillä sen mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Akantameba voi aiheuttaa tulehduksen silmän sidekalvolla ja sarveiskalvolla. Hoitamattomana ja pitkittyessään tulehdus voi johtaa pysyvään näön alenemaan.

Tartunta saadaan useimmiten saastuneesta vedestä. Epäily akantamebatulehduksesta silmässä edellyttää silmälääkärin tutkimuksia.

Syyt

Akantameba (lat. Acanthamoeba) on alkueläin. Sitä esiintyy maaperässä, järvissä ja lammissa. Akantameba kestää elinkykyisenä vaikeissakin olosuhteissa.

Jos silmän uloimmassa läpinäkyvässä osassa eli sarveiskalvossa on pintarikko (ns. epiteelivaurio), akantameba pystyy aiheuttamaan sarveiskalvotulehduksen.

Riskitekijät

Silmän alueen vamma, joka on aiheuttanut pintarikon, piilolinssien käyttö sekä erityisesti uiminen likaisessa vedessä altistavat akantamebainfektiolle.

Oireet ja löydökset

Näkökyvyn heikkeneminen, silmän alueen voimakas kipu ja valonarkuus voivat olla merkkejä akantamebainfektiosta. Sidekalvon verestys ja tulehduspesäkkeet sarveiskalvolla sekä sarveiskalvon haavaumat liittyvät akantamebatulehdukseen.

Jos paikalliset mikrobilääkehoidot eivät tehoa, tämä voi myös viitata akantameban aiheuttamaan tulehdukseen.

Taudin toteaminen

Tauti todetaan silmälääkärin suorittamassa biomikroskooppitutkimuksessa sekä viljelynäytteen avulla. Viljelynäyte otetaan silmän alueelta sekä piilolinssien käyttäjältä myös piilolinsseistä. Erityisen konfokaalimikroskoopin avulla saatetaan löytää varmennus tulehdukselle.

Hoito

Hoitona käytetään alkuvaiheessa tunnin välein vuorokauden ympäri annosteltavaa paikallislääkettä. Lääkkeenä on klooriheksidiini yhdistettynä joko propamidiiniin tai polyheksametyleeni-biguanidiin (PHMB).

Akantamebatulehdus kuuluu silmälääkärin hoitoon. Hoito kestää useita kuukausia.

Kirjallisuutta

  1. Holopainen J, Järventausta P. Akantameban aiheuttama sarveis- ja sidekalvotulehdus. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 69–70.