Yleisyys

Silmän alueen palovammat käsittävät 7–18 % silmävammoista. Useimmat potilaat ovat nuoria.

Oireet

Oireet vaihtelevat vamman vakavuudesta riippuen. Silmän valonarkuus, vetistys ja roskan tunne ovat yleisiä oireita. Usein oireina ovat myös kipu ja näkökyvyn aleneminen.

Tutkimukset

Silmän palovamma todetaan lääkärin tutkimuksissa. Silmän pinnalliset rakenteet tutkitaan fluoreseiinivärjäyksen avulla. Näöntarkkuus tutkitaan ja silmänpaine mitataan.

Luomien tarkastelussa on luomien ihon palovamma usein helposti havaittavissa. Jos silmässä on kipua ja valonarkuutta, potilas yrittää usein pitää silmäänsä kiinni, jolloin silmän palovamman toteaminen voi olla hankalampaa.

Hoito

Sarveiskalvon palovamman hoitona voidaan harkita mikrobilääkevoidetta. Kostuttavat tipat laitettuna tiheästi, usein tunnin välein valveilla ollessa, kuuluvat sarveiskalvon palovamman hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Holopainen J, Setälä N. Silmän palo- ja paleltumavammat. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 260–261.
  2. Seppänen M. Silmävammat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 14.6.2019.
  3. Merle H, Gérard M, Schrage N. [Ocular burns]. J Fr Ophtalmol 2008;31(7):723-34. PMID: 18971859