Silmän palovamma voi olla esimerkiksi ilotulitteen, kiehuvan nesteen tai kuuman höyryn aiheuttama. Palovammassa vaurioituu usein vain silmän sarveiskalvon uloin osa, ns. epiteelikerros. Lievää vakavammat silmän palovammat hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Oireet

Oireet vaihtelevat vamman vakavuudesta riippuen. Silmän valonarkuus, vetistys ja roskan tunne ovat yleisiä oireita. Usein oireina ovat myös kipu ja näkökyvyn aleneminen.

Tutkimukset

Silmän palovamma todetaan lääkärin tutkimuksissa. Silmän pinnalliset rakenteet tutkitaan fluoreseiinivärjäyksen avulla. Näöntarkkuus tutkitaan ja silmänpaine mitataan.

Luomien tarkastelussa on luomien ihon palovamma usein helposti havaittavissa. Jos silmässä on kipua ja valonarkuutta, potilas yrittää usein pitää silmäänsä kiinni, jolloin silmän palovamman toteaminen voi olla hankalampaa.

Hoito

Sarveiskalvon palovamman hoitona voidaan harkita mikrobilääkevoidetta. Kostuttavat tipat laitettuna tiheästi, usein tunnin välein valveilla ollessa, kuuluvat sarveiskalvon palovamman hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Holopainen J, Setälä N. Silmän palo- ja paleltumavammat. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 260–261.