Sarkoidoosin syyt

Sarkoidoosin aiheuttajaa ei tiedetä. Jotkin ulkoiset tekijät saattavat olla vaikuttamassa taudin syntyyn. Virukset tai bakteerit saattavat olla taudin synnyn taustalla, mutta myös muut ympäristöön liittyvät syyt voivat olla mahdollisia.

Sarkoidoosin silmäoireet

Kaikki sarkoidoosia sairastavat eivät saa silmäoireita. Silmän alueen sarkoidoosissa oireina voivat olla näöntarkkuuden alentuminen, silmien ärsytysoireet (kuivasilmäisyys, hiekan tunne), silmien liikehäiriöt ja kaksoiskuvat.

Silmän sarkoidoosin aiheuttama pitkäaikainen tulehdustila voi johtaa glaukooman syntymiseen. Samoin silmän tulehduksellisen tilanteen hoitoon käytettävät kortikosteroidivalmisteet voivat nopeuttaa kaihin ilmaantumista tai aiheuttaa glaukoomaa.

Taudin toteaminen

Sarkoidoosia epäiltäessä määritetään laboratoriotutkimuksina usein veren ACE- ja lysotsyymi-entsyymipitoisuudet. Lisäksi tehdään keuhkojen alueen röntgen- tai tietokonekerroskuvaus. Vuorokausivirtsan kalsium-määritys kuuluu myös tutkimuksiin.

Silmän alueen sarkoidoosi todetaan silmälääkärin tutkimuksissa. Sarkoidoosia sairastavien potilaiden on hyvä tarkistuttaa silmien terveydentila silmälääkärillä kertaalleen taudin toteamisen yhteydessä ja jatkossa säännöllisesti silmälääkärin ohjeiden mukaan. Silmälääkäri tutkii näöntarkkuuden ja silmänpaineen sekä suorittaa silmän biomikroskooppitutkimuksen.

Silmän biomikroskooppitutkimuksessa löydöksinä voi olla tulehduksellisia muutoksia silmän eri alueilla, näköhermonpään turvotusta ja tarkan näön alueen turvotusta. Jos kyseessä on ns. granulomatoottinen tauti, voivat tulehduksen kohteina olla myös näköhermo ja kyynelrauhaset. Jos sarkoidoosi aiheuttaa silmän sisäisen tulehduksen, on kyseessä usein ns. molempien silmien uveiitti.

Silmälääkäri voi ottaa kudosnäytteen silmän sidekalvolta. Muita tutkimuksia voivat olla kudosnäytteen otto iholta ja imusolmukkeista sekä keuhkohuuhtelunäyte.

Hoito

Silmän alueen sarkoidoosi voi hiipua itsestään taudin luonteesta johtuen. Tarvittaessa hoitona käytetään kortikosteroideja, metotreksaattia ja biologisia lääkkeitä.

Kirjallisuutta

  1. Siiskonen M. Posterioriset uveiitit. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 163–164.
  2. Pasadhika S, Rosenbaum JT. Ocular Sarcoidosis. Clin Chest Med 2015;36(4):669-83.
  3. Purokivi M. Sarkoidoosi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.2.2020.
  4. Pietinhaho A. Sarkoidoosi harhauttaa helposti. Yleiskatsaus. Suomen Lääkärilehti. 2018;73(8):498-504.