Yleistä

Tavallisin kohtauksena ilmenevä nuorten ihmisten tiheälyöntinen rytmihäiriö on supraventrikulaarinen takykardia (SVT). Vanhusten yleisimpiä tiheälyöntisiä rytmihäiriöitä on eteisvärinä, josta on erillinen artikkeli. Erityisesti vanhemmilla ja ennestään sydänsairailla tykytyskohtausten takana voi olla myös kammiotakykardia (VT). Kammiotakykardia voi muuttua kammiovärinäksi (VF) ja aiheuttaa äkkikuoleman.

Kammiotakykardian syyt

Yleisin kammiotakykardian aiheuttava sairaus on sepelvaltimotauti ja sen aiheuttama sydäninfarkti. Myös sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa kammiotakykardiakohtauksen. Muita kammiotakykardian aiheuttavia sairauksia ovat sydänlihassairaudet ja periytyvät rytmihäiriöt (mm. pitkä QT -oireyhtymä ja Brugadan oireyhtymä). Myös eräät masennuslääkkeet voivat aiheuttaa kammiotakykardiakohtauksen QT-aikaa pidentämällä.

Joskus tervesydämisellekin ihmiselle voi tulla kammiotykytyskohtauksia. Tällöin kohtaukseen voi joskus liittyä tajunnanmenetystä tai muita vakavia oireita.

Kammiotakykardian oireet

Kammiotakykardiakohtaus alkaa äkisti, mutta melko usein sitä ennen tuntuu rinnassa lisälyöntien aiheuttamia "muljahduksia". Tykytyksen lisäksi voi tuntua ahdistusta sydänalassa sekä huimausta ja huonoa oloa. Sepelvaltimotauti- ja sydäninfarktipotilaalla kammiotakykardia aiheuttaa lisäksi rintakipua. Kohtaus voi aiheuttaa myös tajunnanmenetyksen ja pitkään jatkuttuaan jopa kouristuksia.

Kammiotakykardian ensihoito

Vain ensihoidon ammattilaiset voivat erottaa vaarattoman supraventrikulaarisen takykardian vaarallisesta kammiotakykardiasta. Jos potilas menettää tajuntansa ja lakkaa hengittämästä, tarvitaan ensihoidon hälyttämisen lisäksi välitöntä paineluelvytystä ja sydäniskurin käyttöä, jos sellainen on saatavilla.

Kammiotakykardian tutkimukset

Jos epäillään kammiotakykardiaa, potilas ohjataan kardiologin tutkimuksiin. Sepelvaltimotauti, sydänlihassairaudet ja perinnölliset rytmihäiriöt ovat tärkeimpiä tutkimuskohteita. Rytmihäiriön tarkempi mekanismi selviää usein vasta elektrofysiologisella toimenpidetutkimuksella.

Kammiotakykardiapotilaan jatkohoito

Sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin aiheuttama kammiotakykardia voidaan joskus estää pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Usein kuitenkin tarvitaan myös rytmihäiriölääkehoitoa ja paikallispuudutuksessa asennettava rytmihäiriötahdistin. Varsinkin sydänlihassairauspotilailta (kardiomyopatiapotilailta) ja tervesydämisiltä kammiotakykardiataipumus voidaan usein poistaa katetriablaatiotoimenpiteellä. Siinä paikallispuudutuksessa nivus- tai joskus kaulaverisuonen kautta sydämeen viedyn johtimen (katetrin) avulla vaimennetaan rytmihäiriön aiheuttava kudos.

Lisää tietoa kammiotakykardiasta

Sydänliitto.fi. Kammiotakykardia.

Terveyskylä.fi. Rytmihäiriön hoito.

Kirjallisuutta

  1. Korhonen P ja Aro A. Rytmihäiriöiden diagnostiikka ja hoitoperiaatteet. Lääkärin tietokannat / Akuuttihoito-opas [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 4.7.2023.
  2. Kammiotakykardia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.8.2022.
  3. Raatikainen P. Rytmihäiriöiden aiheuttamat oireet ja rytmihäiriöpotilaan tutkiminen. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.8.2022.