Raskaustesti

Istukkahormonin eli koriongonadotropiinin (hCG) tuotanto käynnistyy varhaisista istukkasoluista heti, kun alkio on kiinnittynyt kohdun limakalvoon. Istukkahormonia on verestä mitattavissa herkillä mittauksilla jo 12 päivää ovulaatiosta, eli ennen oletettua kuukautisten alkamista.

Virtsan herkkä raskaustesti voi olla positiivinen jo kaksi viikkoa hedelmöitymisen jälkeen. Yleensä käytetään virtsan raskauskoetta, joka ei kerro tarkkaa istukkahormonin pitoisuutta, mutta on riittävän herkkä ja luotettava. Apteekista saatavat testit ovat helppoja tehdä.

Tiedetään, että istukkahormonin pitoisuus kaksinkertaistuu naisen verenkierrossa noin 1–3 päivän kuluessa. Tätä tietoa hyödynnetään, jos varhaisessa vaiheessa halutaan tutkia, miten raskaus etenee. Alkuraskaudessa virtsasta mitattu istukkahormonipitoisuus on samalla tasolla kuin veren istukkahormonipitoisuus.

Raskausoireet

Raskauden merkit voi tunnistaa jo siinä vaiheessa, kun kuukautiset ovat kaksi viikkoa myöhässä. Tällaisia merkkejä ovat kuukautisten poisjäännin lisäksi muun muassa väsymys, rintojen pingotus ja aristus, aamupahoinvointi ja hajujen muuttuminen epämiellyttäviksi. Moni huomaa myös painontunnetta ja nipistelyä alavatsassa sekä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta. Valkovuoto on monella lisääntynyt, mutta tulehdusoireita ei esiinny.

Ultraäänitutkimuksen löydökset

Ultraäänitutkimuksessa raskauden sijainti voidaan luotettavasti todeta kaksi viikkoa kuukautisten poisjäämisestä. Emättimen kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella kohdunsisäinen raskaus on mahdollista todeta jo viidennellä raskausviikolla, jolloin raskauspussi kuvantuu pyöreänä nestekertymänä. Sikiö näkyy aluksi pienenä kaikutiivistymänä raskauspussin sisällä. Jo muutaman millimetrin pituisen sikiön keskiosassa voidaan todeta sydämen toiminta pienenä värinänä. Ruskuaispussi näkyy usein erillisenä rengasmaisena rakenteena raskauspussissa.

Kaksosraskaus voidaan todeta varhaisvaiheessa. Kaksoset ovat yleensä erimunaiset, jos sikiöitä erottavan kalvon ja istukan yhtymäkohtaan muodostuu istukkakudoksesta poukama (niin sanottu lambda-oire). Jos erottavan kalvon paksuus on alle 2 millimetriä, kaksoset ovat todennäköisesti samamunaisia.

Ennen 20. raskausviikkoa suoritettu ultraäänitutkimus on luotettava menetelmä lasketun ajan määrittämiseksi.

Raskauden kesto

Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä ja ilmoitetaan täysinä raskausviikkoina (rvk) ja päivinä. Esimerkiksi numerosarja 37+1 tarkoittaa raskauden kestäneen 37 täyttä viikkoa ja lisäksi yhden päivän. Meneillään on siis 38. raskausviikko. Laskussa tulisi ottaa huomioon kuukautiskierron pituus, mikäli se selvästi poikkeaa keskimääräisestä 28 päivästä. Esimerkiksi jos kuukautiskierron pituus on yleensä 35 vuorokautta, tulisi raskauden kestosta vähentää 7 vuorokautta ja vastaavasti jos kierron pituus onkin yleensä vain 21 vuorokautta, tulisi raskauden kestoon lisätä 7 vuorokautta.

Raskauden kesto on keskimäärin 280 vuorokautta eli 40 viikkoa viimeisten kuukautisten alkamisesta. Täysiaikainen raskaus kestää 38–42 viikkoa eli noin 9 kuukautta. Lapsi syntyy ennenaikaisesti, kun raskausviikkoja on alle 37+0. Raskaus on yliaikainen, jos raskausviikkoja on yli 42+0.

Laskettu aika

Käytännössä ensimmäisellä neuvolakäynnillä raskauden kestoa laskettaessa oletetaan kuukautiskierron pituuden olevan kaikilla 28 vuorokautta. Lasketuksi ajaksi merkitään päivä, jolloin viimeisten kuukautisten alkamispäivästä on kulunut 40+0 raskausviikkoa. Oikein lasketulla raskauden kestolla on merkitystä esimerkiksi, kun varataan aikaa varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen (oikea ajankohta 10+0–13+6 rvk) tai kun mietitään, pitääkö synnytys käynnistää raskauden jatkuessa yli 42+0 rvk. Jos viimeisten kuukautisten alkamispäivä ei ole tiedossa tai jos kuukautiskierto on hyvin epäsäännöllinen, pystytään alkuraskaudessa tehtävällä ultraäänitutkimuksella määrittämään raskauden kesto noin viikon tarkkuudella.

Raskauden kesto voidaan määrittää jopa 3–4 päivän tarkkuudella 10.–12. raskausviikolla. Mittauksessa käytetään niin sanottua pää-perämittaa (crown-rump length = CRL). Myöhemmässä raskauden vaiheessa määritetään lakimitta (biparietal diameter = BPD) tai reisiluun pituus (femur length = FL) tai molemmat. Taulukot on valmiiksi ohjelmoitu moniin kaikukuvauslaitteisiin, jolloin kone antaa suoraan sekä raskauden keston että lasketun ajan.

Synnytysajankohta

Vain muutama prosentti synnyttää päivälleen laskettuna aikana. Valtaosa (yli 90 %) synnyttää 38.–42. raskausviikolla. Ennenaikaisena pidetään lasta, joka syntyy ennen kuin 37+0 raskausviikkoa täyttyy. Lasta, joka painaa syntyessään alle 2 500 grammaa, sanotaan keskoseksi, ja alle 1 000 grammaa painavaa lasta sanotaan pikkukeskoseksi. Yliaikaisena raskautta pidetään vasta, kun 42+0 raskausviikkoa ylittyy. Raskauden päättyessä ennen 22+0 raskausviikon täyttymistä puhutaan keskenmenosta.

Raskaustermejä

Raskauksien lukumäärää ilmaistaan latinankielisellä termillägravida(G), johon sisältyvät nykyraskauden lisäksi kaikki aikaisemmat raskaudet, myös ne, jotka ovat päättyneet keskenmenoon tai keskeytykseen. Synnytysten lukumäärää kuvataan termilläpara(P), johon sisältyvät kaikki synnytykset, jotka ovat tapahtuneet 22 raskausviikon jälkeen tai joissa lapsi on painanut yli 500 grammaa synnytystavasta riippumatta.

Tieto synnyttäneisyydestä (pariteetista) merkitään äitiyskorttiin ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä. Keskenmenoja ja keskeytyksiä tärkeämpää on tieto aikaisempien raskauksien ja synnytysten kulusta, koska se auttaa neuvolan ja synnytyssairaalan työntekijöitä arvioimaan nykyraskauteen liittyviä riskejä ja erityisseurannan tarvetta.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aila Tiitisen ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Susanna Sainion kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).

Kirjallisuutta

  1. Ekholm E, Vääräsmäki M, Kaaja R. Normaalin raskauden aiheuttamat muutokset. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K, toim. Naistentaudit ja synnytykset. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019; ss 348-356