Markkinoija

LILLY

Vaikuttava aine

glargininsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Glargininsuliini on pitkävaikutteinen insuliini. Lääkäri saattaa määrätä lisäksi lyhytvaikutteista insuliinia tai verensokeritasoa alentavia tabletteja. 
Injektioneste sisältää 100 yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa. Sylinteriampullit ja esitäytetyt kynät sisältävät 3 millilitraa nestettä ja 300 yksikköä insuliinia.

Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Lääkkeen ottaminen

Lääke pistetään ihon alle vatsan, olkavarren tai reiden alueelle. Pistos on otettava aina samaan aikaan vuorokaudesta ja pistoskohtaa on vaihdeltava. Liuoksen on oltava kirkasta ja väritöntä sekä vettä muistuttavaa. Sitä ei saa ravistaa eikä sekoittaa ennen käyttöä. Glargininsuliinia ei saa myöskään sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Insuliinin etiketti on tarkistettava aina ennen pistämistä, jotta lääkitysvirheet glargininsuliinin ja muiden insuliinien välillä vältetään.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että ravintoaineista elimistössä pilkottu sokeri pystyy siirtymään verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa. Pistoksena annettu glargininsuliini korvaa puuttuvan insuliinihormonin. 

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on hypoglykemia eli liian matala verensokeri. Joskus voi esiintyä myös ihonalaisen rasvakudoksen liikakasvua tai pistoskohdan reaktioita. Mahdolliset hypoglykemia, hyperglykemia eli liian korkea verensokeri tai näköhäiriöt voivat heikentää ajokykyä. Autolla ajaessa on varauduttava hypoglykemiaan. Toistuvien hypoglykemioiden yhteydessä on vältettävä auton kuljettamista, samoin jos kyky tunnistaa hypoglykemian varoitusoireita on huonontunut tai puuttuu. 

Alkoholi voi muuttaa verensokeritasoa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Ennen käyttöä: Jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Esitäytetty kynä/sylinteriampulli pidettävä ulkopakkauksessa, valolta suojassa.
Käyttöönoton jälkeen: Voidaan säilyttää korkeintaan 30 °C suoralta kuumuudelta ja valolta suojattuna enimmillään 28 päivän ajan. Käytössä olevaa kynää ei saa säilyttää jääkaapissa. Kynänsuojus on asetettava takaisin paikalleen jokaisen pistoksen jälkeen suojaamaan valolta.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

 

Hinta ja pakkaustiedot