Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

almotriptaani

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään ennakko-oirein tai ilman niitä esiintyvien migreeniperäisten päänsärkykohtausten hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä otetaan yksi tabletti oireiden alkaessa. Jos ensimmäinen annos on auttanut mutta oireet uusiutuvat, voi ottaa toisen annoksen, kuitenkin aikaisintaan kaksi tuntia ensimmäisen jälkeen. Vuorokauden aikana saa ottaa enintään kaksi tablettia.  Jos annos ei tehoa, toista annosta ei tulisi ottaa samaan kohtaukseen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

Vaikutustapa

Almotriptaani toimii keskushermostossa serotoniini -nimisen aineen tavoin supistaen migreenin yhteydessä laajentuneita kallonsisäisiä verisuonia. Lääke auttaa parhaiten otettaessa tabletti mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen, mutta se tehoaa kohtauksen myöhemmässäkin vaiheessa. Lääkettä ei pidä käyttää oireiden ennaltaehkäisyyn.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus, pahoinvointi, oksentelu ja väsymys.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25oC).

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverretu A.

Hinta ja pakkaustiedot