Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

alpratsolaami

Käyttötarkoitus

Paniikkihäiriön ja ahdistuneisuuden oireenmukainen hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, yleensä useampia annoksia päivässä. Hoitojakso pidetään mahdollisimman lyhyenä ja hoito lopetetaan vähitellen annosta pienentämällä. Lääkäri arvioi lääkityksen tarpeen säännöllisesti. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja voi aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera. Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana.

Vaikutustapa

Alpratsolaami kuuluu bentsodiatsepiinien lääkeaineryhmään. Se vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa ja vähentää ahdistusta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat masennus, väsymys, haparoivat liikkeet, muistin heikkeneminen, puheen puuroutuminen, huimaus, päänsärky, ummetus, suun kuivuminen, voimattomuus ja ärtyvyys. Joskus voi esiintyä myös ruokahalun heikentymistä, sekavuutta, ajan ja paikan tajun hämärtymistä, sukupuolivietin muutoksia, ahdistuneisuutta, unettomuutta, hermostuneisuutta, tasapaino- tai koordinaatiohäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, liikaunisuutta, tokkuraisuutta, vapinaa, näön hämärtymistä, pahoinvointia, oksentelua, ihotulehduksia, seksuaalisia toimintahäiriöitä tai painon muutoksia.

Lääke heikentää ajokykyä, mitä alkoholi voimistaa entisestään. 

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Lääkettä ei saa käyttää imetysaikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

0,25 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, päällystämätön, soikea, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä ORN 51. Koko 9 x 6 mm.

0,5 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, päällystämätön, soikea, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä ORN 52. Koko 9 x 6 mm.

1 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, päällystämätön, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, jossa on merkintä ORN 50. Ø 9 mm.

Jakouurteet on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot