Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

glulisinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Sopivat annokset etsitään verensokerimittausten avulla. Apidra annostellaan joko ruiskulla, insuliinikynällä tai insuliinipumpulla. Insuliinikynät ovat joko säiliöillä täytettäviä monikäyttökyniä tai valmiiksi esitäytettyjä SoloStar-kyniä. Injektioneste sisältää 100 yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa. Säiliöt ja esitäytetyt kynät sisältävät 3 millilitraa nestettä ja 300 yksikköä insuliinia.

Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Lääkkeen ottaminen

Apidra pistetään yleensä juuri ennen ateriaa tai heti sen jälkeen. Pistos annetaan ihon alle vatsan, reiden tai olkavarren alueelle. Vatsan alueelta insuliini imeytyy nopeimmin. On varottava, ettei insuliinia mene verisuoneen. Pistoskohtaa tulee vaihdella, jottei ihoon tule kohoumia. Insuliinivalmisteen etiketti on tarkistettava aina ennen pistämistä, jotta lääkitysvirheet glulisinsuliinin ja muiden insuliinien välillä vältetään. Pakkauksissa on yksityiskohtaiset ohjeet insuliinin ottamisesta.

Glulisinsuliinia voidaan käyttää myös insuliinipumpussa. Potilaan saatavilla pitää olla vaihtoehtoisella tavalla annosteltavaa insuliinia siltä varalta, että pumppuun tulee toimintahäiriö.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että elimistössä ravintoaineista pilkottu sokeri siirtyy verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Glulis-insuliini on nopea- eli pikavaikutteinen insuliinijohdos, jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Sen vaikutus alkaa 10-20 minuutissa ja kestää noin 4 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. Tavallisesti käytetään myös säännöllisesti otettavaa perusinsuliinia.

Haittavaikutukset

Tavallisin ja vaarallisin insuliinin haitta on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voivat johtua mm. siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös oireeton. Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita shokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin. Joskus insuliini voi aiheuttaa pistoskohtaan ihon paksuuntumista tai ohenemista. Tämän vuoksi pistoskohtaa vaihdellaan. Insuliinilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa. Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Valmisteen käytöstä sekä annostuksen sovittamisesta raskauden ja imetyksen aikana tulee sopia lääkärin kanssa.

Säilytys

Avaamattomat injektiopullot/sylinteriampullit/käyttämättömät kynät:
Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Huolehdi siitä, että Apidra-insuliini ei ole lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Pidä injektiopullo/sylinteriampulli/esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Avatut injektiopullot/käyttöönotetut sylinteriampullit/kynät:
Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot