Markkinoija

PFIZER

Vaikuttava aine

bosutinibi

Käyttötarkoitus

Kroonisen myelooisen leukemian hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, yleensä lääkeannos otetaan kerran vuorokaudessa.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit otetaan ruuan kanssa. Jos annos unohtuu, ei oteta ylimääräistä annosta, vaan jatketaan seuraavana päivänä tavalliseen tapaan. Greippiä sisältäviä tuotteita, kuten greippimehua, on vältettävä lääkityksen aikana.

Vaikutustapa

Lääke on proteiinikinaasin estäjä, joka estää syöpäsolujen kasvua ja jakautumista häiritsemällä niiden solunsisäistä aineenvaihduntaa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat erilaiset tulehdukset, heikentynyt ruokahalu, päänsärky, yskä, mahavaivat,ihottuma, nivelkipu, kuume, turvotus ja väsymys. Joskus voi esiintyä myös lääkeaineyliherkkyyttä,huimausta, makuaistin häiriötä, hengenahdistusta, iho-oireita, verenpaineen kohoamista, voimattomuuttasekä erilaisia kiputiloja.

Jos esiintyy huimausta, väsymystä, näkökyvyn heikkenemistä tai muita haittavaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa autolla ajamiseen ja koneiden käyttökykyyn, näitä toimia on vältettävä, kunnes haittavaikutus on hävinnyt.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käyttöä ei suositella raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana. Naisten on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhden kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen sekä vältettävä raskaaksi tuloa hoidon aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Bosulif 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Keltainen, soikea (leveys: 5,6 mm; pituus: 10,7 mm), kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”Pfizer” ja vastakkaisella puolella ”100”.

Bosulif 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Oranssi, soikea (leveys: 8,8 mm; pituus: 16,9 mm), kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”Pfizer” ja vastakkaisella puolella ”400”.

Bosulif 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Punainen, soikea (leveys: 9,5 mm; pituus: 18,3 mm), kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”Pfizer” ja vastakkaisella puolella ”500”.

Hinta ja pakkaustiedot