Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

salbutamoli

Käyttötarkoitus

Astman oireenmukainen hoito, kun tarvitaan äkillisten astmaoireiden poistamista tai ilmaantumisen estämistä rasituksen yhteydessä. Myös muiden keuhkoputkien ahtautumisesta johtuvien keuhkosairauksien oireenmukainen hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Otetaan yleensä tarvittaessa astman oirelääkkeenä, ei jatkuvana, jokapäiväisenä hoitona. Lääkkeen keuhkoputkia laajentava vaikutus alkaa nopeasti.

Lääkkeen annoksen ja ottotiheyden muuttamisesta on aina neuvoteltava lääkärin kanssa.

Lääkkeen ottaminen

Lääkettä otettaessa suoritetaan alusta pitäen voimakas sisäänhengitys ja uloshengittämistä inhalaattorin kautta pitää välttää. Annosta ja lääkkeenottotiheyttä saa lisätä vain lääkärin ohjeen mukaan. Pakkauksessa tarkat ohjeet lääkkeen ottamistavasta ja antolaitteen puhdistamisesta ja säilyttämisestä.

Jos käytössä on keuhkojen tulehdusta hoitava lääke, kuten inhaloitava kortikosteroidi, on tärkeää jatkaa sen käyttöä säännöllisesti voinnin paranemisesta huolimatta.

Jos oirelääkkeen tarve lisääntyy, pitää ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin kokonaislääkityksen arvioimiseksi. Lisääntyvä käyttö saattaa olla merkki astman vaikeutumisesta.

Vaikutustapa

Salbutamoli vähentää keuhkoputkien lihasjännitystä, laajentaa keuhkoputkia, helpottaa hengitystä ja lievittää yskää.

Haittavaikutukset

Joskus voi esiintyä päänsärkyä tai sydämen tykytystä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytettävä huoneenlämmössä (15 °C–25 °C).

Ulkonäkö

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Hinta ja pakkaustiedot