Markkinoija

PFIZER

Vaikuttava aine

kabergoliini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota vähitellen nostetaan. Lääke otetaan yleensä kerran päivässä.

Lääkkeen ottaminen

Lääke kannattaa ottaa aterian yhteydessä, jolloin sen siedettävyys paranee. Tabletin voi puolittaa.

Vaikutustapa

Lääke on dopamiiniagonisti, joka vaikuttaa keskushermostossa dopamiinin tavoin ja siten vähentää Parkinsonin tautiin liittyvän dopamiinipuutoksen oireita, kuten liikejäykkyyttä, liikkeiden hidastumista ja vapinaa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, turvotukset ja sydämen toiminnan häiriöt, kuten läppävika. Joskus voi esiintyä myös aistiharhoja, unihäiriöitä, huimausta, mahavaivoja, hengenahdistusta, voimattomuutta, sukuvietin voimistumista, sekavuutta, päänsärkyä, liikehäiriöitä, rintakipua, verenpaineen alenemista tai vatsavaivoja.

Sydämen läppävian mahdollisuuden vuoksi sydämen toimintaa seurataan hoidon aikana. Jos lääke aiheuttaa nukahtelua, autolla ajoa tulee välttää.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Imettämistä ei suositella lääkityksen aikana. On suositeltavaa käyttää ehkäisyä Cabaser -lääkehoidon aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ulkonäkö

Valkoinen, soikea, molemmilta puolilta kovera tabletti, jonka toisella pinnalla on jakouurre ja merkintä ”7” jakoviivan vasemmalla puolella ja ”01” jakoviivan oikealla puolella. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot