Markkinoija

TEVA FINLAND

Vaikuttava aine

karvediloli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kohonneen verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan ja sepelvaltimotaudin hoidossa.

Annostus

Lääkäri määrää annostuksen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti otetaan runsaan nesteen kera. Sen voi ottaa tyhjään vatsaan. Etenkin sydämen vajaatoimintaa sairastaville kuitenkin suositellaan, että tabletti otetaan ruokailun yhteydessä. Näin lääkeaine imeytyy hitaammin ja verisuonten laajenemisen aiheuttama huimaus on vähäisempää. Tabletit voi puolittaa ja jakaa yhtäsuuriin annoksiin.

Vaikutustapa

Karvediloli on beetasalpaaja, joka hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, vähentää sen työmäärä ja laskee verenpainetta. Lisäksi karvediloli laajentaa myös verisuonia, mikä lisää sen verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Haittavaikutukset

Etenkin hoidon alussa karvediloli voi aiheuttaa väsymystä, turvotuksia ja huimausta, joka johtuu verenpaineen laskusta. Silmien musteneminen pystyasentoon noustessa on melko tavallista. Vatsavaivat ja sydämen harvalyöntisyys ovat myös mahdollisia.

Karvediloli voi aiheuttaa keuhkoputkien supistumista ja astmakohtauksen, eivätkä astmaatikot saa sitä käyttää.

Muusta samanaikaisesta lääkityksestä on keskusteltava lääkärin kanssa, koska yhteisvaikutukset ovat mahdollisia.

Alkoholi laajentaa verisuonia ja saattaa herkillä ihmisillä voimistaa haitallisesti verenpainelääkkeen vaikutusta. Verenpaineen tilapäinen lasku voi ilmetä huimauksena.

Jos lääkehoidon aloittamisen yhteydessä ilmenee huimausta tai väsymystä, nämä voivat vaikuttaa ajokykyyn. Myöhemmin karvediloli ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Piilolinssien käyttäjien on syytä huomioida, että beetasalpaajat voivat vähentää kyynelnesteen muodostumista ja kuivattaa silmiä.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 30 °C:ssa. Alkuperäispakkauksessa, herkkä valolle.

Ulkonäkö

6,25 mg: Valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkinnät ”C” ja ”2”.
12,5 mg: Valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkinnät ”C” ja ”3”.
25 mg: Valkoinen, kaksoiskupera, kapselinmuotoinen tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkinnät ”C” ja ”4”.

Hinta ja pakkaustiedot