Markkinoija

ORGANON FINLAND

Vaikuttava aine

beetametasoni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään mm. vaikeisiin astmaoireisiin, reumasairauksiin, hankaliin ihottumiin, verisolujen muodostumisen häiriöihin, joihinkin syöpäkasvaimiin ja munuaissairauksiin. Lääkkeen avulla voidaan lievittää monenlaisia jalkaterän alueella esiintyviä tulehduksellisia kiputiloja ja rasitusvammoja. Erityistilanteessa se alentaa aivojen liian korkeaa painetta.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Hoitohenkilökunta huolehtii lääkkeen antamisesta.

Vaikutustapa

Lääke on kortikosteroidi, joka lievittää erilaisia yliherkkyys- eli allergiaoireita. Pistoksena annettuna sen avulla voidaan lievittää esimerkiksi nivelessä olevaa tulehdustilaa. Se osallistuu myös monin tavoin elimistön puolustuskoneiston toimintaan ja vähentää tulehdusoireita silloin, kun niitä ei aiheuta bakteeri tai muu eliö.

Haittavaikutukset

Koska lääke vaikuttaa varsin laajasti elimistön toimintoihin, voi sillä olla monenlaisia haittavaikutuksiakin. Tavanomaisessa, lyhytaikaisessa käytössä haitat ovat yleensä vähäisiä. Pitkäaikainen suurehkojen annosten käyttö voi aiheuttaa mm. kasvojen pyöristymistä, ihon ohenemista, haavojen paranemisen hitautta, lihasheikkoutta, luuston haurastumista, mielentilan muutoksia sekä silmän- tai verenpaineen kohoamista. Lääke voi myös häiritä aineenvaihduntaa tai veren sokeritasapainoa sekä vaikuttaa veren hyytymisnopeuteen.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä päättää lääkäri.

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos, joka sisältää helposti ravistamalla uudelleen suspensiotilaan saatettavissa olevia valkoisia partikkeleita.

Hinta ja pakkaustiedot