Markkinoija

TAKEDA

Vaikuttava aine

melatoniini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään unettomuuden lyhytaikaiseen hoitoon, etenkin yli 55-vuotiailla.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostusta voi jatkaa korkeintaan kolme kuukautta. Melatoniini ei aiheuta lääkeriippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera kokonaisena ja ruokailun jälkeen. Lääkeannos otetaan 1-2 tuntia ennen nukkumaan menoa aina samaan aikaan illalla.

Vaikutustapa

Melatoniini on käpylisäkkeen tuottama, elimistön oma hormoni. Sen eritys lisääntyy pimeän tulon jälkeen, on huipussaan kello 02-04 välillä ja vähenee yön loppupuolella. Melatoniini on yhteydessä vuorokausirytmin säätelyyn ja valo-pimeärytmiin. Se vaikuttaa unettavasti ja lisää nukahtamisalttiutta.

Haittavaikutukset

Lyhytaikaisessa käytössä lääkkeellä on vähän haittavaikutuksia. Se saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Yhteiskäyttöä alkoholin kanssa ei suositella, sillä tämä heikentää melatoniinin vaikutusta nukkumiseen. Lääke voi voimistaa muiden unilääkkeiden vaikutuksia. Muista mahdollisista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.

Hinta ja pakkaustiedot