Markkinoija

CHIESI PHARMA

Vaikuttava aine

sian keuhkon fosfolipidifraktio

Käyttötarkoitus

Ennenaikaisesti syntyneiden lasten hengitysvaikeusoireyhtymän (RDS) hoito ja ennaltaehkäisy RDS:n riskin omaavilla tai surfaktanttivajauksesta kärsivillä vastasyntyneillä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat lääkkeen.

Vaikutustapa

Surfaktantti on keuhkorakkulasolujen erittämä keuhkorakkuloiden sisäpinnan proteiini eli valkuais- ja fosfolipidiseos, joka auttaa keuhkorakkuloita pysymään avoimina. Keskosilla surfaktanttia ei ole vielä muodostunut tarpeeksi, mikä aiheuttaa hengitysvaikeusoireyhtymää (RDS). Tämä lääke korvaa elimistön tuottaman keuhkosurfaktanin ja parantaa keskosten keuhkojen toimintaa.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei käytetä raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C-8 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 

Ulkonäkö

Valkoinen tai keltainen steriili suspensio kerta-annosinjektiopulloissa hengitysteihin.

Hinta ja pakkaustiedot