Markkinoija

OCTAPHARMA

Vaikuttava aine

immunoglobuliini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään korvaamaan elimistön liian alhaista tai puuttuvaa vasta-ainetuotantoa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Kotihoidossa infuusio ihon alle on aloitettava ja sitä on seurattava potilaiden opastukseen kotihoidossa perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Potilasta ja/tai hänestä huolehtivaa henkilöä neuvotaan infuusiolaitteen käytössä, infuusiotekniikoissa, aseptisessa käsittelytekniikassa, hoitopäiväkirjan pitämisessä ja mahdollisten vakavien haittavaikutusten havaitsemisessa ja hoitamisessa.

Lääke voidaan injektoida esimerkiksi vatsaan, reiteen, olkavarteen ja lonkan seudulle.

Vaikutustapa

Lääke sisältää aineita, joita ihminen tarvitsee mm. infektioiden torjuntaan. Eräissä harvinaisissa sairauksissa elimistön oma immunoglobuliinien tuotanto ei ole riittävää, jolloin on eduksi saada niitä lääkkeinä.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pistoskohdan reaktiot. Joskus saattaa esiintyä myös päänsärkyä, mahaoireita, lihaskipua ja kuumetta. 

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).
Ei saa jäätyä.
Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Ennen viimeistä käyttöpäivämäärää valmistetta voi säilyttää huoneenlämmössä (älä säilytä yli 25 °C:ssa) enintään 9 kuukauden ajan ilman, että sitä pannaan tänä aikana uudelleen jääkaappiin. Jos valmiste on tämän jälkeen edelleen käyttämättä, se on hävitettävä.

Ulkonäkö

Nestemäinen valmiste on kirkas ja väritön.
Varastoinnin aikana neste voi muuttua heikosti opaalinhohtoiseksi ja vaaleankeltaiseksi.

Hinta ja pakkaustiedot