Markkinoija

ORIFARM HEALTHCARE

Vaikuttava aine

metadoni

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kovien kipujen lievitykseen, mm. syöpäsairauksien yhteydessä.

Metadonia käytetään myös opioideista riippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidossa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostusohjetta ei saa ylittää, koska siitä voi seurata vakavia myrkytysoireita.

Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä lääkkeeseen voi kehittyä tottumusta, ja käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nesteen kera.

Vaikutustapa

Metadoni on morfiinin sukuinen voimakas kipulääke, joka lievittää kipua vaikuttaen keskushermostossa.

Huumevieroituksessa metadoni lievittää vieroitusoireita, ja korvaushoidossa henkilön aineenhimoa pyritään vähentämään metadonin avulla.

Haittavaikutukset

Metadoni aiheuttaa usein ummetusta, pahoinvointia, väsymystä ja huimausta. Muita mahdollisia haittoja ovat virtsavaivat, sappikohtaukset ja sydämen rytmihäiriöt. Liian suurilla annoksilla metadoni lamaa hengitystä.

Yhteisvaikutuksia voi olla muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, masennuslääkkeet ja eräät allergialääkkeet voivat voimistaa metadonin väsyttävää vaikutusta ja suurentaa hengityslaman mahdollisuutta.

Lääke voi väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta, joten autolla ajoa ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä pitää välttää lääkkeen ottamisen jälkeen.

Lääke vahvistaa alkoholin vaikutuksia, joten alkoholia ei pidä käyttää lääkkeen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa.

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä tabletti, halkaisija n. 8 mm, toisella puolella jakouurre.

Hinta ja pakkaustiedot