Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

adrenaliini

Käyttötarkoitus

15-30 kg painavien lasten äkillisten ja voimakkaiden yliherkkyysreaktioiden hoito hätätilanteessa. Tällaisia reaktioita voivat aiheuttaa mm. mehiläiset ja eräät muut hyönteiset, ruoka-aineet tai lääkkeet.

Alkavan vakavan yliherkkyysreaktion tai niin sanotun anafylaktisen reaktion oireita ovat mm. ihon kutina ja paukamat (kuten nokkosihottuma), punoitus, huulten, kurkun, kielen, käsien ja jalkaterien turvotus, hengityksen vinkuminen, käheys, pahoinvointi, oksentelu, vatsan kouristukset ja joissakin tapauksissa tajuttomuus.

Annostus

Lääkäri voi määrätä injektiokynän aikaisemmin voimakkaita allergiaoireita saaneelle hätätilanteiden varalle.

Lääke on pakattu kerta-annoksena annettavaan injektiokynään. Hätätapauksessa pistetään yksi injektiokynä. Kerta-annos ei aina riitä kumoamaan kokonaan allergisen reaktion vaikutuksia. Toinen pistos voidaan antaa uudella injektiokynällä 5-15 minuutin kuluttua ensimmäisestä pistoksesta, jos oireet eivät ole lievittyneet tai ne ovat pahentuneet.

Yhdestä injektiokynästä tulee kerta-annoksena 0,3 ml nestettä, joka vastaa 0,15 milligrammaa eli 150 mikrogrammaa adrenaliinia. Injektion jälkeen kynässä on jäljellä 1,7 ml nestettä, mutta sitä ei voi käyttää toista kertaa.

Lääkkeen ottaminen

Injektiokynän pakkauksessa on tarkat käyttöohjeet, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Liuoksen tulee olla kirkasta; sakkautunutta tai tummunutta ei saa käyttää. Injektion annon jälkeen pitää hakeutua lääkärin tarkastukseen.

EpiPen-injektio annetaan lihakseen reiden ulkosivulle. Sitä ei saa antaa pakaraan, jottei lääkettä joutuisi vahingossa verisuoneen. Jos pistoksen antaa vahingossa kämmeneen tai sormeen, veren virtaus kyseiselle alueelle saattaa estyä. Näissä tilanteissa pitää hakeutua välittömästi lääkäriin.

Vaikutustapa

Adrenaliini vaikuttaa keuhkojen, sydämen ja verenkierron toimintaan. Se kumoaa yliherkkyysreaktion aiheuttamia hengenvaarallisia vaikutuksia ja lievittää nopeasti voimakkaita oireita. Adrenaliini rentouttaa keuhkojen lihaksia niin, että hengitys helpottuu, supistaa haitallisesti laajentuneita verisuonia ja vähentää turvotusta.

Haittavaikutukset

Adrenaliini voi aiheuttaa sydämen tykytystä, hikoilua, pahoinvointia tai päänsärkyä.

Käytettävä varoen lääkkeiden kanssa, jotka altistavat rytmihäiriöille. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalis ja kinidiini. Eräät masennuslääkkeet (trisykliset antidepressiivit, MAO-inhibiittorit) voivat tehostaa adrenaliinin vaikutusta. Diabeetikoilla adrenaliini voi lisätä veren glukoosipitoisuutta.

Raskaus ja imetys

Lääkettä pitää käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana vakavassa yliherkkyysreaktiossa.

Säilytys

Alle 25 °C, valolta suojassa, ulkopakkauksessa. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Varmista ajoittain tarkastusikkunasta, että liuos on kirkasta ja väritöntä. Hävitä autoinjektori ja ota uusi käyttöön, jos liuoksen väri on muuttunut tai siinä on sakkaa tai viimeistään viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä. Älä käytä autoinjektoria pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot