Markkinoija

NOVARTIS

Vaikuttava aine

rivastigmiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään Alzheimerin taudista johtuvan lievän ja keskivaikean dementian oireiden hoitoon. Joskus hoidetaan myös Parkinsonin tautiin liittyvää dementiaa. Lääkettä voidaan käyttää vain tilanteessa, jossa potilaan vointia seuraa ja lääkkeen ottoa ohjaa omainen tai muu hoitaja.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen tehoa ja haittavaikutuksia seuraten. Yleensä kapseleita ja oraaliliuosta otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa, aamu- ja ilta-aterian yhteydessä. Lääkehoitoa jatketaan niin kauan, kuin siitä on hyötyä. Lääkäri arvioi hyödyn säännöllisin välein. Hoitovaste lääkkeelle on yksilöllinen, ja sitä on vaikea etukäteen ennustaa. Jos lääkehoito keskeytetään, lääkkeen myönteiset vaikutukset häviävät vähitellen.

Lääkkeen ottaminen

Kapseli niellään nesteen kera kokonaisena aterian yhteydessä. Sitä ei saa ottaa tyhjään vatsaan eikä kapseleita saa avata tai murskata. Oraaliliuosta otetaan pullosta pakkauksessa olevaa annosruiskua käyttäen aterian yhteydessä. Lääkkeen voi niellä suoraan ruiskusta. Laastari kiinnitetään puhtaaseen, kuivaan, karvattomaan ja ehjään kohtaan selkään, olkavarteen tai rintakehään. Se vaihdetaan 24 tunnin välein. Kiinnitys- ja käyttöohjeet ovat pakkauksessa.

Vaikutustapa

Alzheimerin taudissa ja Parkinsonin taudista johtuvassa dementiassa aivojen toiminnalle tärkeän hermovälittäjäaineen (asetyylikoliini) pitoisuus on laskenut. Rivastigmiini kuuluu antikoliiniesteraaseihin ja se tehostaa asetyylikoliinin vaikutusta estämällä asetyylikoliinia pilkkovia entsyymejä. Lääke lievittää taudin oireita ja pyrkii hidastamaan taudin etenemistä. Lääke ei paranna sairautta, mutta se auttaa potilasta selviytymään paremmin päivittäisistä toimistaan.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ruokahaluttomuus, huimaus ja mahavaivat. Joskus voi esiintyä myös vapinaa, päänsärkyä, mielialan muutoksia, sekavuutta, painajaisia, uneliaisuutta, unettomuutta, näköharhoja, sydämen hidaslyöntisyytta, syljen liikaeritystä, heikkoutta, painon laskua, voimakasta hikoilua, ihottumaa ja kävely- tai liikehäiriöitä, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Laastari voi aiheuttaa ihoreaktioita sen kiinnityskohdassa (mm. punoitusta, kutinaa, turvotusta), virtsankarkailua, kuumetta ja ihottumaa.

Alzheimerin tauti saattaa aiheuttaa ajokyvyn asteittaista heikkenemistä. Lisäksi rivastigmiini voi heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä käytetään erittäin harvoin iässä, jossa raskaus tai imetys olisivat ajankohtaisia. Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Säilytys

EXELON depotlaastari 4,6 mg/24 h, 9,5 mg/24 h, 13,3 mg/24 h

Säilytä alle 25 °C.

Poista depotlaastari suojapussista vasta juuri ennen käyttöä.

EXELON kapseli, kova 1,5 mg, 6 mg

Säilytä alle 30 °C.

EXELON oraaliliuos 2 mg/ml

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä pystyasennossa.

Ulkonäkö

EXELON depotlaastari 4,6 mg/24 h, 9,5 mg/24 h, 13,3 mg/24 h

Exelon 4,6 mg/24 h depotlaastari

Kolmesta kerroksesta koostuva ohut, matriksityyppinen depotlaastari. Taustakerroksen ulkopinta on beigen värinen, ja siihen on painettu merkinnät ”Exelon”, ”4.6 mg/24 h” ja ”AMCX”.

Exelon 9,5 mg/24 h depotlaastari

Kolmesta kerroksesta koostuva ohut, matriksityyppinen depotlaastari. Taustakerroksen ulkopinta on beigen värinen, ja siihen on painettu merkinnät ”Exelon”, ”9.5 mg/24 h” ja ”BHDI”.

Exelon 13,3 mg/24 h depotlaastari

Kolmesta kerroksesta koostuva ohut, matriksityyppinen depotlaastari. Taustakerroksen ulkopinta on beigen värinen, ja siihen on painettu merkinnät ”Exelon”, ”13.3 mg/24 h” ja ”CNFU”.

EXELON kapseli, kova 1,5 mg, 6 mg

Exelon 1,5 mg kovat kapselit

Melkein valkoinen tai hiukan keltainen jauhe kapselissa, jonka ylä- ja alaosat ovat keltaisia. Alaosassa on punaisella merkintä ”EXELON 1,5 mg”.

Exelon 3,0 mg kovat kapselit

Melkein valkoinen tai hiukan keltainen jauhe kapselissa, jonka ylä- ja alaosat ovat oransseja. Alaosassa on punaisella merkintä ”EXELON 3 mg”.

Exelon 4,5 mg kovat kapselit

Melkein valkoinen tai hiukan keltainen jauhe kapselissa, jonka ylä- ja alaosat ovat punaisia. Alaosassa on valkoisella merkintä ”EXELON 4,5 mg”.

Exelon 6,0 mg kovat kapselit

Melkein valkoinen tai hiukan keltainen jauhe kapselissa, jonka yläosa on punainen ja alaosa oranssi. Alaosassa on punaisella merkintä ”EXELON 6 mg”.

EXELON oraaliliuos 2 mg/ml

Kirkas, keltainen liuos.

Hinta ja pakkaustiedot