Markkinoija

HAMELN PHARMA

Vaikuttava aine

fentanyyli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kipulääkkeenä ja nukutusaineena leikkauksien aikana. Kivunlievityksen lisäksi valmistetta käytetään alentamaan normaalia hengitystasoa hengityskoneeseen kytketyille potilaille. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen suoneen.

Vaikutustapa

Fentanyyli kuuluu opioideiksi kutsuttujen vahvojen kipulääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa keskushermostossa kipua lievittävästi. Fentanyylillä on myös nukuttava vaikutus.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, oksentelu ja lihasjäykkyys. Joskus voi esiintyä myös huimausta, voimakasta väsymystä, liike- tai näköhäiriöitä, verenpaineen muutoksia, sydän- tai hengitystieoireita, laskimokipua, allergista ihottumaa tai leikkauksen jälkeistä sekavuutta.

Saattaa heikentää reaktio- ja keskittymiskykyä huomattavan kauan lääkkeen annon jälkeen, jolloin autolla ei saa ajaa. 

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana. Imetys olisi lopetettava ainakin 24 tunniksi fentanyylin annon jälkeen.

Säilytys

Ulkopakkauksessa, valolta suojassa.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot