Markkinoija

ACCORD HEALTHCARE

Vaikuttava aine

gabapentiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään epilepsian hoidossa yksinään tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Sillä hoidetaan myös pitkäaikaista hermovauriokipua, jota voi esiintyä esimerkiksi vyöruusun tai diabeteksen yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, joka suurennetaan muutamassa viikossa hoitotasolle seuraten samalla tehoa ja haittavaikutusten ilmaantumista. Lääkitystä ei pidä keskeyttää äkillisesti, koska epilepsian oireet voivat tällöin pahentua. Tarvittaessa hoito lopetetaan vähitellen lääkärin valvonnassa.

Lääkkeen ottaminen

Lääke niellään kokonaisena runsaan nesteen kera joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Kahden lääkeannoksen väli ei saa ylittää 12 tuntia. Antasidi-närästyslääkkeitä ei saa ottaa samanaikaisesti eikä kahta tuntia ennen gabapentiiniä.

Vaikutustapa

Gabapentiini estää aivoissa liiallista sähköistä toimintaa aiheuttavien välittäjäaineiden vaikutuksia ja tällä tavoin vähentää epileptisiä kohtauksia ja kipusignaalin kulkua.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat uneliaisuus, väsymys, huimaus ja liikkeiden haparoivuus, joskus myös kuume. Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä tapauskohtaisesti. Epilepsiaa tulee hoitaa raskauden aikana, koska kohtaukset voivat olla sikiölle vahingollisempia kuin lääkityksen mahdollisesti aiheuttamat haitat.

Säilytys

GABAPENTIN ACCORD kapseli, kova 300 mg, 400 mg

Läpipainopakkaukset: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

HDPE-pullo: Tämä lääkevalmiste ei edellytä mitään erityisiä säilytysolosuhteita lämpötilan suhteen. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä pullo tiukasti suljettuna.

GABAPENTIN ACCORD tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg, 800 mg

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Ulkonäkö

GABAPENTIN ACCORD kapseli, kova 300 mg, 400 mg

Gabapentin Accord 300 mg kapselit, kovat: väriltään läpinäkymätön keltainen / läpinäkymätön keltainen, kooltaan "1", pituudeltaan noin 18,90–19,70 mm, kovat liivatekapselit, joiden kansiosassa sinisellä musteella merkintä "G 300" ja jotka sisältävät valkoista tai harmaan valkoista jauhetta.

Gabapentin Accord 400 mg kapselit, kovat: väriltään läpinäkymätön oranssi / läpinäkymätön oranssi, kooltaan "0", pituudeltaan noin 21,00–21,80 mm, kovat liivatekapselit, joiden kansiosassa sinisellä musteella merkintä "G 400" ja jotka sisältävät valkoista tai harmaan valkoista jauhetta. 

GABAPENTIN ACCORD tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg, 800 mg

600 mg tabletti: Valkoiset tai melkein valkoiset, soikion muotoiset kalvopäällysteiset tabletit, joissa on merkintä ”G1” mustalla musteella toisella puolella eikä mitään merkintää toisella puolella.

800 mg: tabletti: Valkoiset tai melkein valkoiset, kapselin muotoiset kalvopäällysteiset tabletit, joissa on merkintä ”G2” mustalla musteella toisella puolella eikä mitään merkintää toisella puolella.

Hinta ja pakkaustiedot