Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

glukagoni

Käyttötarkoitus

Diabetespotilaiden vaikean hypoglykemian (liian alhaisen verensokerin) hoito. Lisäksi voidaan käyttää apuna diagnosointitutkimuksissa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Potilaan sekä lähipiiriin kuuluvien henkilöiden on opeteltava valmistamaan liuos ja pistämään se ihon alle tai lihakseen verensokerin laskettua liian alas. Pakkauksessa on liuoksen valmistamiseen ja käyttämiseen liittyen tarkka käyttöohje.

Vaikutustapa

Glukagoni saa aikaan maksan sokerivarastojen liikkeelle lähdön tilanteessa, jossa insuliini tai suun kautta otettava diabeteslääke on laskenut veren sokeripitoisuutta liian alas.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä pahoinvointia.

Matala verensokeri voi heikentää ajokykyä, minkä vuoksi autolla ajoa on vältettävä, kunnes vointi on vakiintunut. Myös diagnostisen tutkimuksen jälkeen verensokeri voi laskea, minkä vuoksi autolla ajoa on vältettävä, kunnes hiilihydraattipitoinen välipala on syöty.

Raskaus ja imetys

Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Jos valmiissa liuoksessa todetaan geelimuodostusta (viskoosi ulkonäkö) tai siinä on liukenemattomia hiukkasia, sitä ei tule käyttää. Tämä on harvinaista.

GlucaGen 1 mg:
GlucaGen säilytetään 2°C - 8°C (jääkaapissa). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

GlucaGen 1 mg -valmiste, jossa liuotin on kertakäyttöruiskussa:
GlucaGen 1 mg -valmiste, jossa liuotin on kertakäyttöruiskussa, säilytetään 2°C - 8°C (jääkaapissa). Käyttäjä voi säilyttää GlucaGen-valmisteen, jossa liuotin on kertakäyttöruiskussa, huoneenlämmössä, joka ei ylitä 25 ºC, kestoajan puitteissa korkeintaan 18 kuukautta. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Ennen liuottamista kuiva-aineen tulee olla valkoista tai melkein valkoista jauhetta. Liuottimen tulee olla kirkasta ja väritöntä eikä siinä saa olla hiukkasia.

Hinta ja pakkaustiedot