Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

fenytoiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään epilepsian eri muotojen hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostusohjetta kannattaa noudattaa mahdollisimman tarkoin, koska tällöin lääkkeestä saa parhaan hyödyn. Lääkehoitoa ei pidä keskeyttää äkillisesti omin päin.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nesteen kera. Tabletin voi jakaa kahtia, jos sen nieleminen kokonaisena tuottaa vaikeuksia. Lääkeannos kannattaa ottaa aterian yhteydessä mahaärsytyksen välttämiseksi.

Vaikutustapa

Fenytoiini estää tehokkaasti epänormaalin sähköisen ärsykkeen etenemistä ja leviämistä aivoissa, jolloin lihasten hallitsematon kouristelu ja muut epilepsiaan liittyvät oireet vähenevät.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, huimaus, vapina, pahoinvointi, ihottumat, ihokarvoituksen lisääntyminen ja ienten lievä paksuuntuminen. Lääkkeen pitoisuutta ja myös harvoin ilmeneviä haittavaikutuksia voidaan tarkkailla verikokeilla. Etenkin hoidon alkaessa tuleva väsymys voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Alkoholin käyttö sopii huonosti yhteen lääkityksen kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen tarpeen ja käyttömahdollisuuden raskauden aikana tapaus kerrallaan. Hoitamaton epilepsia voi olla sikiölle haitallisempaa kuin lääkkeeseen mahdollisesti liittyvä vaara. Lääkettä kulkeutuu äidinmaitoon, mutta niin pieninä määrinä, ettei niistä ole olennaista vaaraa vauvalle.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristijakouurteellinen tabletti, halkaisija 10 mm.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot