Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

lisproinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen hoito.

Annostus

Annostus on yksilöllinen, ja se sovitellaan yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa. Jos ruokavalio tai liikunnan määrä olennaisesti muuttuu, myös verensokeritaso voi muuttua. On mahdollista, että insuliinin annosta pitää säätää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Myös sairaudet ja stressi voivat vaikuttaa verensokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen. Näistä asioista on hyvä keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Lääkkeen ottaminen

Insuliinin etiketti on tarkistettava ennen jokaista pistosta. Lisproinsuliini pistetään vähän ennen ateriaa tai tarvittaessa pian sen jälkeen. Pistetään ihon alle olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle. Pistokohtaa on vaihdeltava niin, ettei samaa kohtaa käytetä kuin noin kerran kuukaudessa. Injisoitaessa on varottava pistämästä verisuoneen. Injektion antamisen jälkeen pistokohtaa ei saa hieroa. Pakkauksen mukana on yksityiskohtainen ohje valmisteen käytöstä.

Muut lääkkeet voivat vaikuttaa verensokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen, minkä vuoksi kaikista muista lääkityksistä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Alkoholin käyttöä varottava hypoglykemiavaaran vuoksi.

Vaikutustapa

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessa haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Lisproinsuliini on "pikainsuliini", jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Sen vaikutus alkaa noin 15 minuutissa ja kestää 2 - 5 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. Tavallisesti käytetään myös säännöllisesti otettavaa "perusinsuliinia".

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on paikallinen allergia.

Lääke saattaa aiheuttaa hypoglykemiaa eli liian matalaa verensokeria. Hypoglykemiakohtauksen varalta on oltava aina mukana sokeria tai muuta verensokeria kohottavaa. Hypoglykemian oireita ovat väsymys, päänsärky, hermostuneisuus, vapina, sydämentykytys, kylmänhiki ja pahoinvointi. Jos havaitsee liian matalasta verensokerista varoittavia oireita, on nautittava sokeripitoinen välipala ja mitattava sen jälkeen verensokeripitoisuus. Jos olo huononee, hengitys käy pinnalliseksi ja iho kalpenee, otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. Toisinaan hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat heikentyä tai niitä ei välttämättä esiinny ollenkaan. Hypoglykemia saattaa heikentää ajokykyä, joten autolla ajoa on vältettävä, jos matalasta verensokerista varoittavat oireet saattavat jäädä tunnistamatta.

Raskaus ja imetys

Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tällöin insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Insulin lispro Sanofi 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, injektiopullo

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.
Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä jääkaapissa.
Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Insulin lispro Sanofi 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.
Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Pidä suojassa suoralta kuumuudelta ja valolta. Älä säilytä jääkaapissa.
Pidä kynänsuojus paikallaan. Herkkä valolle.

Insulin lispro Sanofi 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.
Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä jääkaapissa.
Kynänsuojus on asetettava takaisin paikalleen jokaisen pistoksen jälkeen. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot