Markkinoija

JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

Ad26.COV2-S (rekombinantti)

Käyttötarkoitus

SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin ehkäisy.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. 

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen lihakseen, yleensä olkavarren hartialihakseen.

Vaikutustapa

Rokote saa immuunijärjestelmän (elimistön luontaisen puolustuksen) tuottamaan vasta-aineita ja verisoluja, jotka taistelevat virusta vastaan ja siten suojaavat COVID-19:ltä. Rokotteen sisältämä lisääntymiskyvytön adenovirus toimii kuljettimena, joka siirtää COVID-19 -viruksen piikkiproteiinin rakenneosaa ihmiselimistön soluihin. Piikkiproteiini saa aikaan immuunivasteen COVID-19 -viruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Haittavaikutukset

Rokotteen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, pahoinvointi, lihaskipu, uupumus ja antopaikan kipu. Joskus voi esiintyä myös kuumetta, vilunväristyksiä tai antopaikan punoitusta tai turvotusta.

Jotkut haittavaikutukset voivat väliaikaisesti vaikuttaa ajokykyyn, ja tällöin on odotettava niiden loppumista ennen autolla ajamista.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi rokotteen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä ja kuljeta pakastettuna (‑25 – ‑15 °C). Viimeinen käyttöpäivämäärä -25 – -15 °C:n lämpötilassa säilytettäessä on painettu injektiopulloon ja ulkopakkaukseen merkinnän EXP jälkeen.

Pakastettuna ‑25 – ‑15 °C:ssa säilytetty rokote voidaan sulattaa joko 2–8 °C:ssa tai huoneenlämmössä:

  • 2–8 °C:ssa: 10 tai 20 injektiopullon pakkauksen sulaminen kestää noin 13 tuntia ja yksittäisen injektiopullon sulaminen kestää noin 2 tuntia
  • huoneenlämmössä (enintään 25 °C): 10 tai 20 injektiopullon pakkauksen sulaminen kestää noin 4 tuntia ja yksittäisen injektiopullon sulaminen kestää noin 1 tunnin.

Rokotetta voidaan säilyttää myös jääkaapissa tai kuljetuksen aikana 2–8 °C:ssa yhden enintään 11 kuukauden pituisen jakson ajan, joka ei saa ylittää alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP). Kun valmiste siirretään 2˗8 °C:n säilytyslämpötilaan, päivitetty viimeinen käyttöpäivämäärä pitää merkitä ulkopakkaukseen, ja rokote pitää käyttää tai hävittää päivitettyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä. Alkuperäinen viimeinen käyttöpäivämäärä pitää yliviivata. Rokotetta voidaan kuljettaa myös 2–8 °C:n lämpötilassa, kunhan noudatetaan asianmukaisia säilytysolosuhteita (lämpötila, aika).

Sulatettu rokote ei saa jäätyä uudelleen.

Pidä injektiopullot alkuperäisessä kartonkikotelossa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Väritön tai hieman keltainen, kirkas tai hyvin opalisoiva suspensio (pH 6–6,4).

Hinta ja pakkaustiedot