Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

kaliumjodidi

Käyttötarkoitus

Valmistetta käytetään, kun radioaktiivista jodia sisältävä laskeuma voi aiheuttaa vaaraa kilpirauhaselle.

Annostus

Lääkitys käynnistetään viranomaisen kehotuksesta. Lääkeannos otetaan välittömästi, kun tieto radioaktiivisen laskeuman uhasta tulee. Noudatettava viranomaisen ohjeita. Korkeintaan 40-vuotiaat aikuiset ja 12 vuotta täyttäneet lapset ottavat yhden tabletin kerta-annoksena, 3-12 -vuotiaat puolikkaan tabletin. Yli 40-vuotiaille aikuisille ei suositella jodia.

Annostusta ei pidä uusia omin päin. Mikäli radioaktiivinen päästö uusiutuu tai jatkuu niin pitkään, että uusi annos on aiheellinen, viranomaiset tiedottavat asiasta tiedotusvälineissä.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit voi pureskella, niellä kokonaisina tai murskata, ja ne otetaan runsaan nestemäärän kera.

Vaikutustapa

Kaliumjodidia kertyy kilpirauhaseen ja estää laskeuman yhteydessä leviävän radioaktiivisen jodin pääsyä sinne.

Haittavaikutukset

Jodin kerta-annos ei yleensä aiheuta mainittavia haittavaikutuksia. Jodille yliherkät voivat saada siitä ihottumaa tai allergiareaktioita.

Raskaus ja imetys

Lääkettä voi ohjeiden mukaan käytettynä ottaa myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

Melkein valkoinen, värittömiä kiteitä sisältävä pyöreä, litteä, ristikkäisuurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

Hinta ja pakkaustiedot