Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

klotsapiini

Käyttötarkoitus

Skitsofrenian hoito tilanteissa, joissa muut lääkkeet eivät ole tehonneet tai ovat aiheuttaneet hankalia haittavaikutuksia. Lääke soveltuu myös Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien vaikeiden ajatus-, tunne- ja käytöshäiriöiden hoitoon.

Annostus

Lääkäri määrää annostuksen kullekin potilaalle yksilöllisesti. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota nostetaan asteittain, kunnes hyvä teho saavutetaan. Annostus pidetään matalimmalla tehoavalla tasolla.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään nesteen kera, joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Tabletit voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

Alkoholia on syytä välttää lääkityksen aikana.

Kofeiinia sisältävien juomien, kuten kahvin, teen tai kolajuomien käyttötapojen tai tupakoinnin äkillinen muutos voi muuttaa lääkityksen tehoa. Lääkkeen käyttöä ei saa lopettaa keskustelematta lääkärin kanssa, sillä lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita.

Vaikutustapa

Klotsapiini kuuluu uuden polven antipsykootteihin. Skitsofrenia on psykiatrinen sairaus, johon kuuluvat ajattelun, tunnereaktioiden ja käyttäytymisen häiriöt. Klotsapiini tehoaa usein potilaille, joille muista psykoosilääkkeistä ei ole ollut riittävästi apua. Lääke vähentää levottomuutta ja agressiivisuutta sekä estää aistiharhoja ja ajatushäiriöitä keskushermostovaikutuksen kautta. Sen teho alkaa vähitellen.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat sydämen tiheälyöntisyys, ummetus, syljen erityksen lisääntyminen ja uneliaisuus. Lisäksi joskus voi esiintyä painonnousua, puhehäiriöitä, näön sumenemista, kouristuksia, pakkoliikkeitä, päänsärkyä, lihasjäykkyyttä, virtsaamishäiriöitä, ruuminlämmön kohoamista tai mahavaivoja.

Klotsapiinihoidon aikana seurataan veriarvoja laboratoriokokein haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi.

Klotsapiini voi heikentää suorituskykyä liikenteessä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Klotsapiinia käyttävän äidin tulee välttää imettämistä.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (+15-25 C).

Ulkonäkö

Tabletit 25 mg: Keltainen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti. Toisella puolella jakouurre ja tunnus ”L/O” ja toisella ympyränmuotoinen teksti ”SANDOZ”.
Tabletit 100 mg: Keltainen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti. Toisella puolella jakouurre ja tunnus ”Z/A” ja toisella lineaarisesti teksti ”SANDOZ”.

Hinta ja pakkaustiedot