Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

detemirinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito aikuisilla ja vähintään 1-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Annosten suuruus ja määrä vaihtelevat riippuen mm. sairauden vaikeudesta, ruokavaliosta ja liikunnan määrästä. Yleensä pitkävaikutteista Levemir-insuliinia käytetään säännöllisesti annettavana perusinsuliinina. Lääkäri saattaa määrätä lisäksi lyhytvaikutteisen insuliinia.

Injektioneste sisältää 100 yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa. Säiliöt sisältävät 3 millilitraa nestettä ja 300 yksikköä insuliinia.

Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Lääkkeen ottaminen

Pistetään ihon alle pistoskohtaa vaihdellen vatsan, reiden, olkavarren, olkapään tai pakaran alueelle. Insuliini ruiskutetaan rauhallisesti ja sen jälkeen neulaa pidetään ihossa vähintään kuusi sekuntia ennen sen pois vetämistä. Näin varmistetaan, että potilas saa koko lääkeannoksen. Ei saa pistää verisuoneen.

Jokaisen insuliinipistoksen jälkeen käytetty neula poistetaan insuliinikynästä ja hävitetään. Pakkauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet lääkkeen käyttöä varten.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että ravintoaineista elimistössä pilkottu sokeri pystyy siirtymään verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa.

Pistoksena annettu Levemir-insuliini korvaa puuttuvan insuliinihormonin. Levemir on pitkävaikutteinen insuliinijohdos.

Haittavaikutukset

Tavallisin ja vaarallisin insuliinin haitta on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voi johtua esimerkiksi siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös täysin oireeton.

Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita sokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Joskus insuliini voi aiheuttaa pistoskohtaan ihon paksuuntumista tai ohenemista. Tämän vuoksi pistoskohtaa vaihdellaan. Yhteiskäytöstä muiden lääkkeiden kanssa kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa.

Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana Levemir-insuliinia voidaan käytettää lääkärin harkinnan mukaan. Imetyksen ja myös raskauden aikana insuliinin annostarve voi muuttua, joten verensokeria on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C), ei kuitenkaan lähellä pakastelokeroa tai takaseinän kylmälevyä. Ei saa jäätyä.

Käytön aikana tai mukana kuljetettavat varasylinteriampullit: Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.
Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot