Markkinoija

LILLY

Vaikuttava aine

lisproinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen hoito.

Annostus

Annostus on yksilöllinen, ja se sovitellaan yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa. Jos ruokavalio tai liikunnan määrä olennaisesti muuttuu, myös veren sokeritaso voi muuttua. On mahdollista, että insuliinin annosta pitää säätää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Myös alkoholin nauttiminen, sairaudet ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa veren sokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen. Näistä asioista on hyvä keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Lääkkeen ottaminen

Insuliinin etiketti on tarkistettava ennen jokaista pistosta, jotta vältetään sekannuukset eri insuliinien välillä. Myös valitut yksiköt on tarkistettava kynän annoslaskurista. Lääke pistetään vähän ennen ateriaa tai tarvittaessa pian sen jälkeen. Se pistetään ihon alle olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle. Pistokohtaa on vaihdeltava niin, ettei samaa kohtaa käytetä kuin noin kerran kuukaudessa. Injisoitaessa on vältettävä pistämästä verisuoneen. Injektion antamisen jälkeen pistokohtaa ei saa hieroa. Pakkauksen mukana on yksityiskohtainen ohje valmisteen käytöstä.

Potilaalla on hypoglykemiakohtauksen varalta oltava aina mukana sokeria tai muuta verensokeria kohottavaa. Alkoholin käyttöä varottava hypoglykemiavaaran vuoksi.

Vaikutustapa

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessa haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Lisproinsuliini on "pikainsuliini", jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Sen vaikutus alkaa noin 15 minuutissa ja kestää 2 - 5 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. Tavallisesti käytetään myös säännöllisesti otettavaa "perusinsuliinia".

Haittavaikutukset

Jos insuliinin annos on liian suuri, insuliini voi alentaa verensokeria liian paljon. Tämän ns. hypoglykemian oireet saattavat tulla äkillisesti. Hypoglykemia voi johtaa tajuttomuuteen. Alkoholi lisää verensokerin alenemista.

Jos havaitsee liian matalasta verensokerista varoittavia oireita, tulee nauttia sokeripitoinen välipala ja mitata sen jälkeen veren sokeripitoisuus.

Jos unohtaa ottaa insuliinin, veren sokeripitoisuus saattaa nousta liian korkeaksi. Tämän ns. hyperglykemian oireet tulevat vähitellen. Jos havaitsee liian korkeasta verensokerista varoittavia oireita, tulee tarkistaa verensokeri ja hakeutua välittömästi lääkäriin.

Hypo- ja hyperglykemiasta on tarkemmin kerrottu valmisteen pakkauksessa.

Insuliini voi joskus aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, jotka tavallisimmin ilmenevät pistokohdan punoituksena ja kutinana. Nämä oireet ovat yleensä ohimeneviä. Harvinaisissa tapauksissa aineelle yliherkkä potilas on saanut vaikeita allergisia reaktioita.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tällöin insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Ennen käyttöä: Jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä. Ei saa altistaa liialliselle lämmölle eikä suoralle auringonvalolle.
Käyttöönoton jälkeen: Alle 30 °C. Ei saa säilyttää jääkaapissa. Esitäytettyä insuliinikynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä. Ei saa jäätyä. Ei saa altistaa liialliselle lämmölle eikä suoralle auringonvalolle.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot