Markkinoija

TEVA FINLAND

Vaikuttava aine

lisinopriili

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kohonneen verenpaineen eli hypertonian ja sydämen vajaatoiminnan sekä sydäninfarktin hoitoon. Sitä käytetään myös diabeteksen yhteydessä estämään tai hidastamaan munuaisten toiminnan heikkenemistä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Verenpaineen hoitoon lääke otetaan yleensä aamulla, koska verenpaine on korkeimmillaan aamupäivällä.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti otetaan runsaan nestemäärän kanssa joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä.

Suolaa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Ruoka- ja merisuola ovat natriumkloridia, jonka sisältämä natrium kerää elimistöön nestettä ja nostaa verenpainetta.

Vaikutustapa

Angiotensiini on aine jota muodostuu elimistössä. Se supistaa verisuonia ja vaikuttaa elimistön suolatasapainoon, mikä johtaa verenpaineen kohoamiseen. Lisinopriili kuulu ACE-estäjiin ja se estää angiotensiinin syntymistä ja siten alentaa verenpainetta.

Haittavaikutukset

Tavallisin haitta ovat itsepintainen, kuiva yskä, joskus ilmenee väsymystä ja huimausta. Harvoin esiintyy näköhäiriöitä, pahoinvointia tai päänsärkyä. Etenkin hoidon alussa verenpaineen lasku voi aiheuttaa pyörrytystä, jos nousee nopeasti seisomaan.

Harvinaisena haittana saattaa esiintyä voimakkaita yliherkkyysoireita, kuten kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotusta. Jos tällaista ilmenee, tulee ottaa heti yhteys lääkäriin.

Yhteisvaikutuksia voi olla muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Alkoholi laajentaa verisuonia ja saattaa herkillä ihmisillä voimistaa haitallisesti verenpainelääkkeen vaikutusta. Verenpaineen tilapäinen lasku voi ilmetä huimauksena.

Hoidon alussa mahdollinen huimaus voi haitata keskittymiskykyä mm. liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Imetystä lääkehoidon yhteydessä ei suositella.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Ulkonäkö

10 mg tabl: pyöreä, kaksoiskupera, vaaleanpunainen tabletti, jossa on jakoura ja joka on ilman merkintöjä.
20 mg tabl: pyöreä, kaksoiskupera, pinkinvärinen tabletti, jossa on jakoura ja joka on ilman merkintöjä.

Hinta ja pakkaustiedot