Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

litium

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä sekä mania- että masennusvaiheiden hoitoon ja ehkäisyyn. Aiemmin häiriötä on kutsuttu maanis-depressiiviseksi sairaudeksi. Häiriössä esiintyy vaihtelevin välein masennus- ja maniajaksoja. Maniassa henkilön mieliala kohoaa normaalista poikkeavalla tavalla, mikä ilmenee yleensä ärtyneisyytenä, liiallisena touhuamisena, puheliaisuutena ja ylettömänä voiman tuntona.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus on yksilöllinen ja määräytyy veren litiumpitoisuuden mukaan. Litiumin pitoisuutta seurataan verikokeilla aluksi noin viikon ja myöhemmin 2-6 kuukauden välein. Hoito kestää yleensä pitkään.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nesteen kera mieluimmin aterian yhteydessä. Lääkityksen aikana on hyvä juoda runsaasti nestettä. Suolan käyttö pitäisi pysyä tasaisena, sillä suola vaikuttaa litiumin pitoisuuteen.

Erityisen tärkeää riittävä nesteiden saanti on kuumeen, hikoilun, ripulin tai oksentelun yhteydessä. Korkeassa kuumeessa tai vaikeassa oksennus- tai ripulitaudissa lääkäri voi neuvoa keskeyttämään tilapäisesti Liton käytön.

Vaikutustapa

Litium on psykoosilääke, joka vaikuttaa keskushermostossa ja lievittää tai estää mielialan voimakkaita vaihteluja.

Haittavaikutukset

Lääke aiheuttaa usein väsymystä, käsien vapinaa, lihasheikkoutta, janon tunnetta, virtsamäärän lisääntymistä, pahoinvointia ja muita vatsavaivoja. Haittoja esiintyy etenkin lääkityksen alussa.

Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on sovittava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, koska litiumilla voi olla yhteisvaikutuksia monien lääkkeiden kanssa.

On tärkeää noudattaa tarkasti lääkärin määräämää annostusta. Litiumin yliannostus voi aiheuttaa keskushermosto- ja munuaisvaurioita. Hoidon aikana ei suositella alkoholin käyttöä.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ulkonäkö

Valkoinen tai melkein valkoinen, kaksoiskupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, Ø 9 mm.

Hinta ja pakkaustiedot