Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

loratsepaami

Käyttötarkoitus

Tilapäisen ahdistuneisuuden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Otetaan nesteen kera ruokailusta riippumatta. Ottaminen aterian jälkeen saattaa hidastaa imeytymistä. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Saattaa aiheuttaa lääkeriippuvuutta erityisesti suurilla annoksilla ja pitkäaikaisessa käytössä. Alkoholin käyttöä on vältettävä lääkityksen aikana. Lääkitystä ei tule lopettaa äkillisesti, vaan asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Vaikutustapa

Loratsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Se vaikuttaa keskushermoston kautta ja sillä on rauhoittava vaikutus.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on väsymys. Joskus voi esiintyä myös sekavuutta, masennusta, koordinaatiovaikeuksia, huimausta, lihasheikkoutta ja voimattomuutta. Loratsepaami voi heikentää huomattavasti ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, päällystämätön tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”1” ja vastakkaisella puolella syvä jakouurre. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.

Hinta ja pakkaustiedot