Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

pregabaliini

Käyttötarkoitus

Hermovaurion aiheuttamien eli ns. neuropaattisten kipujen hoito. Lisäksi epilesian ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä vuorokausiannos jaetaan kahteen tai kolmeen antokertaan. Lääke on tarkoitettu vain aikuisille.

Lääkkeen ottaminen

Kapseli niellään vesilasillisen kera ruokailusta riippumatta. Oraaliliuos annostellaan pakkauksessa olevan lääkeruiskun avulla. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin. Lääke voi voimistaa alkoholin vaikutuksia eikä sen käytön aikana pitäisi nauttia alkoholia.

Vaikutustapa

Pregabaliini vaikuttaa keskushermostossa, jossa se mm. rauhoittaa yliärtyneitä kipuhermosoluja, vähentää paikallisalkuisia eli partiaalisia epilepsiakohtauksia ja lievittää ahdistuneisuutta. Se auttaa etenkin sellaisissa hermokivuissa, jotka aiheutuvat diabeteksesta, vyöruususta tai selkäydinvammasta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus ja päänsärky. Joskus voi esiintyä myös nenänielutulehdusta, lisääntynyttä ruokahalua, painonnousua, mielialan muutoksia, sekavuutta, sukupuolivietin heikkenemistä, unettomuutta, muistihäiriöitä, tarkkaavaisuushäiriöitä, väsymystä, tasapainohäiriöitä, tuntohäiriöitä, puhehäiriöitä, vapinaa, näköhäiriöitä, mahavaivoja, lihas- ja niveloireita, suun kuivumista, erektiohäiriöitä, turvotusta, kaatumisia, epänormaalia kävelyä, epätavallista tai humaltunutta oloa. Lääkityksen lopetukseen voi liittyä vieroitusoireita. Mahdolliset uneliaisuus ja huimaus voivat heikentää ajokykyä, joten autolla ajoa on vältettävä, kunnes tiedetään lääkevalmisteen vaikutus ajokykyyn.

Jos ilmenee itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisyä. Lääkettä ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

LYRICA kapseli, kova 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg

Lyrica 25 mg kovat kapselit

Valkoinen, kansiosassa on mustalla merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 25’.

Lyrica 75 mg kovat kapselit

Valko-oranssi, kansiosassa on mustalla merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 75’.

Lyrica 150 mg kovat kapselit

Valkoinen, kansiosassa on mustalla merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 150’

Lyrica 225 mg kovat kapselit

Valko-vaaleanoranssi, kansiosassa on mustalla merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 225’.

Lyrica 300 mg kovat kapselit

Valko-oranssi, kansiosassa on mustalla merkintä ’Pfizer’ ja pohjaosassa merkintä ’PGN 300’.

LYRICA oraaliliuos 20 mg/ml

Kirkas, väritön neste.

Hinta ja pakkaustiedot