Markkinoija

HOLSTEN PHARMA

Vaikuttava aine

diatsepaami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään jännitys-, levottomuus- ja tuskatilojen, unettomuuden, psykosomaattisten ja neuroottisten häiriöiden sekä erilaisten lihaskouristusten ja -jännitysten hoitoon sekä esilääkityksenä kirurgisissa ja diagnostisissa toimenpiteissä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Iäkkäillä diatsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti.

Hoitojakso saisi kestää enintään neljä viikkoa mukaan lukien lääkityksen asteittainen lopettaminen. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Vierotusoireiden välttämiseksi lääkitys pitää lopettaa vähitellen annosta asteittain pienentäen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera. Hoidon aikana ei saa käyttää alkoholia.

Vaikutustapa

Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Se vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa ja vähentää ahdistusta ja tuskaisuutta. Lisäksi se väsyttää ja rentouttaa lihaksia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä sekavuutta, päiväaikaista uneliaisuutta, lihasten yhteistoimintahäiriötä, huimausta, päänsärkyä, muistihäiriöitä tai tarkkaavaisuuden heikkenemistä.

Saattaa heikentää ajokykyä. 

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Jos epäilee tulleensa raskaaksi tai suunnittelee sitä, on otettava yhteys lääkäriin.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Medipam 5 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toispuolinen jakoura ja merkintä “D”, halkaisija 7 mm.

Tabletti voidaan puolittaa.

Medipam 10 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toispuolinen ristiurakuvio ja merkintä “D”, halkaisija 7 mm.

Tabletti voidaan puolittaa.

Hinta ja pakkaustiedot