Markkinoija

SANDOZ

Vaikuttava aine

memantiini

Käyttötarkoitus

Keskivaikean ja vaikean Alzheimerin taudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota suurennetaan viikon välein kunnes saavutetaan riittävä hoitotaso. Hoidon aloittaa erikoislääkäri, joka on perehtynyt Alzheimerin taudin hoitoon. Lääkäri myös arvioi säännöllisesti potilaan lääkkeestä saaman hyödyn.

Lääkettä voidaan käyttää vain silloin, kun potilaan vointia ja lääkkeen ottoa ohjaa päivittäin omainen tai muu hoitaja.

Lääkkeen ottaminen

Otetaan kerran vuorokaudessa, samaan aikaan joka päivä, ruokailusta riippumatta vesilasillisen kera. Lääke tulee ottaa säännöllisesti parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Jos lääke unohtuu ottaa, tulee odottaa seuraavaan ottamisaikaan. Kaksinkertaista annosta unohtuneen tilalle ei saa ottaa.

Vaikutustapa

Memantiini estää glutamaatti-nimisen välittäjäaineen liiallista toimintaa aivoissa ja siten lievittää Alzheimerin taudin oireita ja auttaa potilasta selviytymään paremmin päivittäisistä toimistaan.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, ummetus, uneliaisuus, huimaus ja tasapainohäiriöt sekä verenpaineen kohoaminen.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25 °C). Avattu purkki käytettävä viimeistään 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Ulkonäkö

10 mg tabletti: Valkoisia, soikeita tabletteja (6,1 mm x 11,6 mm), jakouurre molemmin puolin. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.

20 mg tabletti: Vaalenapunaisia, pyöreitä tabletteja (halkaisija 11,1 mm), kaksi ristikkäistä jakouurretta toisella puolella. Tabletin voi jakaa neljään yhtä suureen annokseen.

Hinta ja pakkaustiedot