Markkinoija

NORDIC DRUGS

Vaikuttava aine

metadoni

Käyttötarkoitus

Opioideista riippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoito.

Annostus

Lääkäri sovittaa annoksen yksilöllisesti kullekin potilaalle.

Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä lääkkeeseen voi kehittyä tottumusta. Sen käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti mahdollisten vieroitusoireiden takia.

Lääkkeen ottaminen

Oraaliliuos niellään. Sitä ei saa antaa suoneen.

Vaikutustapa

Metadoni on morfiinin sukuinen voimakas kipulääke. Huumeriippuvaisen korvaushoidossa henkilön aineenhimoa pyritään vähentämään metadonin avulla.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja oksentelu. Joskus voi esiintyä myös nesteen kertymistä elimistöön, euforiaa, hallusinaatioita, väsymystä, näön hämärtymistä, silmäterien supistumista, huimausta, ummetusta, ihottumaa, hikoilua, uupumusta tai painonnousua. Liian suurilla annoksilla metadoni lamaa hengitystä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, masennuslääkkeet ja eräät allergialääkkeet voivat voimistaa metadonin väsyttävää vaikutusta ja suurentaa hengityslaman mahdollisuutta.

Lääke voi väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta, joten autolla ajoa ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä pitää välttää lääkkeen ottamisen jälkeen.

Hoidon aikana ei saa käyttää alkoholia, koska siitä voi aiheutua vakavia haittavaikutuksia. Hoidon aikana ei saa myöskään juoda greippimehua, sillä se voi muuttaa lääkkeen vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämisestä raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön, vadelman tuoksuinen ja makuinen liuos.

Osmolaalisuus: noin 920 mOsm/kg.

Hinta ja pakkaustiedot