Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

nebivololi

Käyttötarkoitus

Kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Kohonneen verenpaineen hoidossa otetaan yleensä yksi tabletti kerran päivässä. Sydämen vajaatoiminnan hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit on otettava aina samaan aikaan vuorokaudesta ruokailusta riippumatta riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä). Tabletin voi jakaa jakouurteen avulla yhtä suuriin annoksiin. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Nebivololi kuuluu beetasalpaajien lääkeryhmään. Se harventaa sydämen sykettä, alentaa verenpainetta ja laajentaa verisuonia. Vaikutus verenpaineeseen alkaa 1-2 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päänsärkyä, huimausta, tuntoharhoja, hengenahdistusta, mahavaivoja, väsymystä tai turvotusta. Mahdolliset huimaus ja väsymys, joita ilmenee erityisesti hoidon alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen, voivat heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 30 °C.

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti (läpimitta noin 9 mm), jonka toisella puolella on ristikkäinen jakouurre.

Hinta ja pakkaustiedot