Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

gabapentiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään epilepsian hoitoon joko yksinään tai muiden lääkkeiden lisänä. Lääkettä käytetään myös hermovauriokivun eli ns. perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon. Tällaista pitkäaikaista kipua voi esiintyä esimerkiksi vyöruusun tai diabeteksen yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota suurennetaan muutamassa viikossa parhaiten tehoavalle, mutta samalla haittavaikutuksiltaan siedettävälle tasolle.

Lääkitystä ei pidä keskeyttää äkillisesti, koska epilepsian oireet voivat tällöin pahentua. Tarvittaessa hoito lopetetaan lääkärin valvonnassa asteittain vähintään viikon aikana.

Lääkkeen ottaminen

Lääke niellään kokonaisena runsaan nesteen kera joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Lääke tulee ottaa mahdollisimman tarkoin ohjeiden mukaisina kellonaikoina. Kahden lääkeannoksen väli ei saa ylittää 12 tuntia.

Mahahappoa sitovia lääkkeitä eli antasideja ei saa ottaa samanaikaisesti gabapentiinin kanssa, koska gabapentiinin teho voi heiketä. Gabapentiini otetaan aikaisintaan kahden tunnin kuluttua antasidin annostelun jälkeen.

Vaikutustapa

Gabapentiini muistuttaa aivojen omaa estävää välittäjäainetta, gamma-aminovoihappoa eli GABA:a. Se vaikuttaa aivoissa GABA:n tavoin ja estää epilepsiaan liittyvien sähköpurkauksien leviämistä.

Haittavaikutukset

Kuten muillakin epilepsialääkkeillä gabapentiinillä on haittavaikutuksia erityisesti hoidon alussa. Yleensä haitat vähenevät parissa viikossa hoidon jatkuessa. Yleisimmin ilmenee jäykkyyttä, huimausta ja uneliaisuutta. Muita mahdollisia haittoja ovat mm. erilaiset vatsaoireet, painon nousu, näköhäiriöt, mielialan muutokset, muistihäiriöt, ihottumat, lihasten tai nivelten kivut sekä turvotukset.

Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä tapaus kerrallaan. Epilepsiaa ei pidä jättää hoitamatta raskauden aikana, koska kohtaukset voivat olla sikiölle vahingollisempia kuin lääkityksen mahdollisesti aiheuttamat haitat.

Säilytys

NEURONTIN kapseli, kova 300 mg, 400 mg

Säilytä alle 30 ºC.

NEURONTIN tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg, 800 mg

Säilytä alle 25 ºC.

Ulkonäkö

NEURONTIN kapseli, kova 300 mg, 400 mg

Neurontin 300 mg kova kapseli: kaksiosainen keltainen, läpinäkymätön kova liivatekapseli, johon on painettu merkinnät ’Neurontin 300 mg’ ja ’PD’. Kapselin sisällä on valkoista tai lähes valkoista jauhetta.

Neurontin 400 mg kova kapseli: kaksiosainen oranssi, läpinäkymätön kova liivatekapseli, johon on painettu merkinnät ’Neurontin 400 mg’ ja ’PD’. Kapselin sisällä on valkoista tai lähes valkoista jauhetta.

NEURONTIN tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg, 800 mg

600 mg tabletti: valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’NT’ ja ’16’.

800 mg tabletti: valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’NT’ ja ’26’.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot