Markkinoija

HALEON

Vaikuttava aine

nikotiini

Käyttötarkoitus

Tupakoinnin lopettamisen tukihoito. Lääke on itsehoidossa tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

Annostus

Hoidon alkaessa tupakointi on lopetettava kokonaan tai lääkettä ei kannata käyttää.
Valmisteen vahvuus valitaan poltettavan savukemäärän perusteella: vähäinen riippuvuus (alle 20 savuketta/vrk) = 1 mg imeskelytabletti, kohtalainen riippuvuus (20-30 savuketta/vrk) = molemmat vahvuudet sopivat, vahva riippuvuus (yli 30 savuketta/vrk) = 2 mg imeskelytabletti.

Alussa otetaan yksi imeskelytabletti joka kerta, kun tuntee tupakanhimoa.
Yleensä 8-12 imeskelytablettia päivässä riittää. Maksimiannos vuorokaudessa on 30 kpl 1 mg imeskelytablettia tai 15 kpl 2 mg imeskelytablettia.

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta suositus on vähintään 3 kuukautta, minkä jälkeen imeskelytablettien määrää on vähennettävä. Hoito tulee lopettaa, kun annos on pienennetty 1-2 imeskelytablettiin päivässä. Imeskelytabletteja ei suositella käytettäväksi yli puolta vuotta. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi.

Valmisteita voidaan käyttää myös tupakoinnin lopettamiseen vähentämisen kautta. Silloin imeskelytabletteja tulee käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia niin paljon kuin mahdollista. Jos päivittäin poltettujen savukkeiden määrä ei ole vähentynyt kuuden viikon kuluttua, tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista tulee yrittää niin pian kuin tupakoitsija tuntee olevansa valmis siihen, mutta ei myöhemmin kuin 4 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopettaminen ei ole mahdollista 6 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Lääkkeen ottaminen

Imeskelytablettia imeskellään, kunnes maku tuntuu voimakkaana. Sen jälkeen imeskelytabletin annetaan levätä posken ja ikenen välissä. Kun maku heikkenee, imeskely aloitetaan uudelleen. Imeskelyrutiini on yksilöllinen ja sitä toistetaan kunnes imeskelytabletti on kokonaan liuennut (noin 30 minuuttia).

Kahvi, happamat juomat ja virvoitusjuomat voivat vähentää nikotiinin imeytymistä. Näiden juomien nauttimista tulee välttää 15 minuutin ajan ennen imeskelytabletin käyttöä.

Vaikutustapa

Nikotiinivalmisteiden avulla nikotiinin pitoisuus elimistössä nostetaan tasolle, jolla tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet helpottuvat tai pysyvät poissa. Nikotiinivalmisteita käytettäessä monet tupakan savun terveydelle haitalliset aineet, kuten terva ja häkä, jäävät pois. Imeskelytabletista nikotiini imeytyy suun limakalvon kautta verenkiertoon.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päänsärkyä, huimausta, mahavaivoja, nikotuksia sekä suun ja kurkun alueen oireita.
Aikuiselle tarkoitettu nikotiiniannos voi aiheuttaa pikkulapselle myrkytyksen, joten on tärkeää säilyttää valmisteet aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 1 mg

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 2 mg

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 1 mg

Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä kaksoiskupera imeskelytabletti.

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 2 mg

Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

Hinta ja pakkaustiedot