Markkinoija

HALEON

Vaikuttava aine

nikotiini

Käyttötarkoitus

Tupakoinnin lopettamisen tukihoito. Lääke on itsehoidossa tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

12–17-vuotiaille nuorille vain lääkärin määräyksellä.

Annostus

Hoidon alkaessa tupakointi on lopetettava kokonaan tai lääkettä ei kannata käyttää.
Valmisteen vahvuus valitaan poltettavan savukemäärän perustella: vähäinen riippuvuus (alle 20 savuketta/vrk) = 2 mg purukumi, kohtalainen riippuvuus (20-30 savuketta/vrk) = molemmat vahvuudet sopivat, vahva riippuvuus (yli 30 savuketta/vrk) = 4 mg purukumi.

Alussa otetaan yksi purukumi joka kerta, kun tuntee tupakanhimoa.
Yleensä 8-12 purukumia päivässä riittää. Maksimiannos vuorokaudessa on 25 kpl 2 mg purukumia tai 15 kpl 4 mg purukumia.

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta suositus on vähintään 3 kuukautta, minkä jälkeen purukumien määrää on vähennettävä. Hoito tulee lopettaa, kun annos on pienennetty 1-2 lääkepurukumiin päivässä. Lääkepurukumia ei yleensä suositella käytettävän säännöllisesti yhtä vuotta pitempää aikaa. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Käyttämättä jääneet purukumit tulee säilyttää, sillä tupakanhimo voi palata yllättäen.

Valmisteita voidaan käyttää myös tupakoinnin lopettamiseen vähentämisen kautta. Silloin purukumeja tulee käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia niin paljon kuin mahdollista. Jos päivittäin poltettujen savukkeiden määrä ei ole vähentynyt kuuden viikon kuluttua, tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista tulee yrittää niin pian kuin tupakoitsija tuntee olevansa valmis siihen, mutta ei myöhemmin kuin 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopettaminen ei ole mahdollista 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Lääkkeen ottaminen

Purukumia pureskellaan hitaasti noin 30 minuuttia siten, että pureskelu keskeytetään, kun suussa on voimakas maku. Purukumin annetaan odottaa poskessa, kunnes maku heikkenee. Tämän jälkeen jatketaan jaksoittaista pureskelua. Liian nopea pureskelu voi aiheuttaa närästystä ja hikkaa.

Kahvi, happamat juomat ja virvoitusjuomat voivat vähentää nikotiinin imeytymistä. Näiden juomien nauttimista tulee välttää 15 minuutin ajan ennen purukumin käyttöä.

Vaikutustapa

Nikotiinivalmisteiden avulla nikotiinin pitoisuus elimistössä nostetaan tasolle, jolla tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet helpottuvat tai pysyvät poissa. Nikotiinivalmisteita käytettäessä monet tupakan savun terveydelle haitalliset aineet, kuten terva ja häkä, jäävät pois. Purukumista nikotiini imeytyy suun limakalvon kautta verenkiertoon.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päänsärkyä, huimausta, mahavaivoja, nikotuksia sekä suun ja kurkun alueen oireita.
Aikuiselle tarkoitettu nikotiiniannos voi aiheuttaa pikkulapselle myrkytyksen, joten on tärkeää säilyttää valmisteet aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

Päällystetty purukumi on väriltään valkeahko ja muodoltaan suorakulmainen.

Hinta ja pakkaustiedot