Markkinoija

ROCHE

Vaikuttava aine

okrelitsumabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään multippeliskleroosin eli MS-taudin hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoidon alkuvaiheen jälkeen annostellaan yleensä kerran puolessa vuodessa.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena.

Vaikutustapa

Lääke on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu ihmisen immuunisolujen pinnalla olevaa CD20-pinta-antigeeniin. Vaikutusmekanismi MS-taudin hoidossa on osittain selvittämättä, mutta se liittynee immuunipuolustukseen muokkaamiseen.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ylähengitystieinfektiot, influenssa, muutokset veren laboratorioarvoissa ja tipuksen aikana ilmenevät reaktiot. Joskus saattaa esiintyä myös ruoansulatuselimistön infektioita ja silmäinfektioita, yskää ja katarria.

Raskaus ja imetys

Tulisi välttää raskauden aikana, ellei lääkäri katso hoitoa välttämättömäksi. Ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 ºC).

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, ja väritön tai vaaleanruskehtava liuos.

Hinta ja pakkaustiedot