Markkinoija

SANDOZ

Vaikuttava aine

paroksetiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään masennuksen ja paniikkihäiriön hoitoon. Lisäksi sillä voidaan hoitaa ahdistuneisuutta, pakko-oireista häiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja traumaperäistä stressireaktiota.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, ja sitä suurennetaan tarpeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena runsaan nesteen kera, yleensä aamuaterian yhteydessä. Hoitoa ei saa keskeyttää äkillisesti, koska tämä aiheuttaa usein vieroitusoireita. Lääke lopetetaan lääkärin ohjeen mukaan pienentäen annosta vähitellen. Tabletit voidaan puolittaa ja jakaa yhtäsuuriin annoksiin.

Vaikutustapa

Paroksetiini lisää keskushermoston välittäjäaineen, serotoniinin, määrää ja vaikutuksia siten, että vaikeasti masentuneen mieliala kohoaa, paniikkihäiriö lievittyy ja pakko-oireet vähenevät.

Lääkkeen helpottava vaikutus ei ala välittömästi. Yleensä vaikutus alkaa tuntua noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta täysi teho saadaan vasta 2-4 viikossa. Lääkehoitoa jatketaan yleensä useita kuukausia. Lääkitys estää masennusjaksojen uusiutumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja muutokset seksuaalisessa halussa tai toimintakyvyssä, kuten orgasmin puute ja miehillä poikkeava erektio ja siemensyöksy.

Joskus voi esiintyä päänsärky, ruokahalun vähenemistä, ummetusta tai ripulia, huimausta, vapinaa, näköhäiriöitä, hikoilua, väsymystä, suun kuivumista ja unihäiriöitä. Haittavaikutukset riippuvat lääkkeen annoksesta ja häviävät usein hoidon jatkuessa.

Lääkehoidon alkuvaiheessa masennukseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä. Tästä on hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai ystävälle, jotta tämä voi huomioida, jos lääkkeenkäyttäjän masennus tai ahdistuneisuus tuntuu pahenevan.

Paroksetiinilla on yhteisvaikutuksia monien lääkkeiden kanssa. Muiden samanaikaisten lääkkeiden käytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Paroksetiinia ei saa käyttää samaan aikaan moklobemidi-masennuslääkkeen, selegiliini-parkinsonismilääkkeen eikä pimotsidi-psykoosilääkkeen kanssa. Lääkettä ei saa käyttää mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien, masentuneisuuteen käytettävien luontaistuotteiden kanssa.

Alkoholin käyttöä ei suositella lääkkeen käytön aikana.

Paroksetiinin kaltaiset psyykenlääkkeet voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, mutta vaikutukset vaihtelevat eri ihmisillä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 30 °C:ssa.

Ulkonäkö

20 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, joka voidaan jakaa kahteen osaan ja jossa on paineherkkä jakouurre ja merkintä PX 20.
40 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, joka voidaan jakaa neljään osaan ja jossa on paineherkkä jakouurre ja merkintä PX 40.

Hinta ja pakkaustiedot