Markkinoija

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Vaikuttava aine

nitisinoni

Käyttötarkoitus

Tyypin 1 tyrosinemian sekä alkaptonurian hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, tavallisesti lääke otetaan 2 kertaa päivässä.

Lääkkeen ottaminen

Kapseli voidaan avata ja sisältö sekoittaa pieneen määrään vettä tai ravintoliuosta juuri ennen annostelua. Jos aletaan ottaa ruoan kanssa, tätä tulisi jatkossakin jatkaa.
Oraalisuspensio annostellaan laimentamattomana mittaruiskulla suuhun ruokailun yhteydessä. Pullo on ravistettava voimakkaasti ennen annostelua. Pakkauksessa on yksityiskohtaiseet ohjeet lääkepullon käyttöönoton ja lääkeannoksen valmistelusta.

Vaikutustapa

Lääke estää entsyymipuutoksesta johtuvan myrkyllisten aineenvaihduntatuotteiden kertymisen elimistöön.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat erilaisia silmäoireita, kuten kipua silmässä ja valoarkuutta.  Jos ilmenee näköhäiriöitä, ajamistä vältettävä, kunnes näköhäiriöt ovat loppuneet.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

ORFADIN kapseli, kova 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

ORFADIN oraalisuspensio 4 mg/ml

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä pystyasennossa.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Ulkonäkö

ORFADIN kapseli, kova 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Valkoisissa läpinäkymättömissä kapseleissa (6 x 16 mm) on musta merkintä ”NTBC 2mg”.

Valkoisissa läpinäkymättömissä kapseleissa (6 x 16 mm) on musta merkintä ”NTBC 5mg”.

Valkoisissa läpinäkymättömissä kapseleissa (6 x 16 mm) on musta merkintä ”NTBC 10mg”.

Valkoisissa läpinäkymättömissä kapseleissa (6 x 16 mm) on musta merkintä ”NTBC 20mg”.

Kapselit sisältävät valkoista tai luonnonvalkoista jauhetta.

ORFADIN oraalisuspensio 4 mg/ml

Valkoinen, hieman viskoosi, läpinäkymätön suspensio.

Hinta ja pakkaustiedot