Markkinoija

DESITIN PHARMA

Vaikuttava aine

valproiinihappo

Käyttötarkoitus

Epilepsian hoito joko yksinään tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa sekä manian hoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten.

Lääkkeen ottaminen

Depotkapselit on nieltävä kokonaisina pureskelematta pienen nestemäärän kera. Kapselin voi myös avata ja sekoittaa sisällön pehmeään ruoka-aineeseen, etenkin nielemisongelmien yhteydessä.

Depotrakeiden kertakäyttöpakkauksen alumiinikansi vedetään auki ja rakeet kaadetaan ulos. Ne voidaan annostella suoraan suuhun tai kaataa lusikkaan ja niellä pienen nestemäärän kera. Ne voidaan nauttia myös sekoitettuna mehuun, veteen tai pehmeään ruoka-aineeseen (esim. viili, jogurtti).

Depotkapselit ja -rakeet vapauttavat lääkeainetta pitkän ajan kuluessa. Niitä ei saa pureskella, ettei pitkävaikutteisuus heikkene.

Alkoholin käytöstä on pidättäydyttävä hoidon aikana. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Valproiinihappo on epilepsialääke, joka vaikuttaa keskushermostoon siten, että epilepsialle ominaiset hallitsemattomat sähköpurkaukset aivoissa estyvät tai vähenevät, ja siten kohtaukset vähenevät tai loppuvat.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat mahaivaivat ja vapina. Joskus voi esiintyä myös painon, ruokahalun tai mielialan muutoksia, raukeutta, uneliaisuutta, tuntoharhoja, muistin heikentymistä, huimausta, kouristuksia, väliaikaista hiustenlähtöä, hiusten haalistumista ja kihartumista, kynsioireita, yliherkkyyttä, verenvuotoa, kuukautisten poisjääntiä tai muutoksia laboratorioarvoissa. Valproiinihappo saattaa heikentää ajokykyä.

Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta raskaudenehkäisyä hoidon aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Orfiril long 150 mg ja 300 mg kapselit: Säilytä alle 25 °C.

Orfiril long 500 mg depotrakeet: Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä purkki tai kerta-annospakkaus tiiviisti suljettuna.

Ulkonäkö

Orfiril long 150 mg: Kapseli (luonnonvärinen runko-osa, vaaleansininen yläosa, molemmat läpinäkyviä), joka sisältää noin 50 kalvopäällysteistä raetta (valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä)

Orfiril long 300 mg: Kapseli (luonnonvärinen runko-osa, standardivihreä yläosa, molemmat läpinäkyviä), joka sisältää noin 100 kalvopäällysteistä raetta (valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä)

Orfiril long 500 mg depotrakeet: valkoisia tai luonnonvalkoisia pyöreitä depotrakeita. Rakeiden halkaisija on noin 1,7 mm. 

Hinta ja pakkaustiedot