Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

lerkanidipiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään kohonneen verenpaineen eli hypertonian hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Päivän lääkeannos kannattaa ottaa aamuisin, koska verenpaine on korkeimmillaan aamupäivällä.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti otetaan riittävän nestemäärän kanssa vähintään 15 minuuttia ennen ateriaa.

Vaikutustapa

Lerkanidipiini estää solujen supistumiseen tarvittavan kalsiumin virtauksen verisuonen seinämän solun sisään. Tällöin verisuonten supistuminen vähenee, verisuonet laajenevat ja verenpaine laskee.

Haittavaikutukset

Lääke on yleensä hyvin siedetty. Se voi joskus aiheuttaa päänäsärkyä, sydämentykytystä ja tiheälyöntisyyttä, turvotusta nilkoissa sekä kasvojen ja rintakehän punoitusta. Joskus angina pectoris -rintakipu voi pahentua.

Yhteisvaikutuksia voi olla muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Alkoholin käyttöä tulee välttää, sillä alkoholi saattaa voimistaa verisuonia laajentavien verenpainelääkkeiden vaikutusta. Verenpaineen tilapäinen lasku voi ilmetä huimauksena.

Lääke ei yleensä vaikuta ajokykyyn. Hoidon alussa mahdollinen huimaus voi haitata keskittymiskykyä mm. liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Oridip 10 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja jonka toinen puoli on sileä. Tabletin halkaisija on 6,5 mm.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Oridip 20 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja jonka toinen puoli on sileä. Tabletin halkaisija on 8,5 mm.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot