Markkinoija

ASTELLAS PHARMA

Vaikuttava aine

enfortumabi-vedotiini

Käyttötarkoitus

Virtsarakkosyövän hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen suoneen.

Vaikutustapa

Enfortumabivedotiini koostuu monoklonaalisesta vasta-aineesta ja siihen linkitetystä aineesta, jonka on tarkoitus tappaa syöpäsoluja. Monoklonaalinen vasta-aine tunnistaa tietyt syöpäsolut ja kuljettaa aineen syöpäsoluihin.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ruokahaluttomuus, painonlasku, makuhäiriö, kohonnut verensokeri, tuntohäiriöt, silmien kuivuminen, mahavaivat, hiustenlähtö, iho-oireet, väsymys ja muutokset laboratorioarvoissa. Joskus voi esiintyä myös lihasheikkoutta, kävelyhäiröitä, silmien punoitusta tai antopaikan reaktioita.

Raskaus ja imetys

Käyttöä ei suositella raskauden aikana. Naisten on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 12 kuukauden ajan sen päättymisestä. Miesten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhdeksän kuukauden ajan sen päättymisestä.

Ei saa käyttää imetyksen aikana. Imetyksen voi aloittaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Säilytys

Avaamattomat injektiopullot
Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kylmäkuivattu kuiva-aine.

Hinta ja pakkaustiedot