Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

paroksetiini

Käyttötarkoitus

Masennuksen eli depression ja paniikkihäiriön hoito. Lisäksi lääkkeellä voidaan hoitaa ahdistuneisuutta, pakko-oireista häiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja traumaperäistä stressireaktiota.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, ja sitä suurennetaan tarpeen mukaan.

Paroksetiinihoitoa ei saa keskeyttää äkillisesti, koska tämä voi aiheuttaa vieroitusoireita. Lääke lopetetaan lääkärin ohjeen mukaan pienentäen annosta vähitellen.

Lääkettä ei yleensä käytetä lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään kokonaisina tai puolitettuina runsaan nesteen kera. Lääkkeen ottaminen aamulla ruuan kanssa vähentää pahoinvoinnin mahdollisuutta.

Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana.

Vaikutustapa

Paroksetiini kuuluu selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeiden) ryhmään. Se lisää serotoniini-välittäjäaineen määrää ja vaikutuksia keskushermostossa siten, että vaikeasti masentuneen mieliala kohoaa, paniikkihäiriö lievittyy ja pakko-oireet vähenevät.

Lääkkeen vaikutus ei ala välittömästi, vaan alkaa tuntua yleensä noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Täysi teho saadaan 2-4 viikossa. Lääkehoitoa jatketaan yleensä useita kuukausia. Lääkitys estää masennusjaksojen ja muiden oireiden uusiutumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja seksuaalitoimintojen häiriöt. Joskus voi esiintyä myös ruokahalun vähenemistä, unihäiriöitä, kiihtyneisyyttä, huimausta, vapinaa, päänsärkyä, keskittymiskyvyn huononemista, mahavaivoja, suun kuivumista, lisääntynyttä haukottelua, hikoilua, sumentunutta näköä, painonnousua tai voimattomuutta. Haittavaikutukset riippuvat lääkkeen annoksesta ja häviävät usein hoidon jatkuessa.

Lääkehoidon alkuvaiheessa masennukseen liittyvät itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä. Tästä tulee kertoa jollekin sukulaiselle tai ystävälle, jotta tämä voi huomioida, jos lääkkeenkäyttäjän masennus tai ahdistuneisuus tuntuu pahenevan.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25 °C).

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, modifioitu, kapselinmuotoinen, kaksoiskupera tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”56” ja toisella puolella on merkintä ”C” ja syvä jakouurre. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Hinta ja pakkaustiedot