Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

perfenatsiini

Käyttötarkoitus

Psykoosien ja skitsofrenian hoito. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä lääke annostellaan 2-4 viikon välein.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen lihakseen.

Vaikutustapa

Perfenatsiini vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä välittäjäaineiden, pääasiassa dopamiinin vaikutustapoja. Näin se lievittää skitsofrenian oireita, kuten aistiharhoja eli hallusinaatioita ja ajatusharhoja.

Haittavaikutukset

Etenkin hoidon alussa ilmenee usein väsymystä, joka menee ohi hoidon jatkuessa. Lääkkeen käytön aikana voi esiintyä myös rintojen suurenemista miehillä, maidon erittymistä rinnoista, kuukautishäiriöitä, ruokahalun muutoksia, painonnousua, kyvyttömyyttä pysyä paikallaan, pakkoliikkeitä etenkin kasvojen alueella tai Parkinsonin taudin kaltaisia oireita, kuten vapinaa ja lihasjäykkyyttä. Perfenatsiini heikentää ajokykyä erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.

Alkoholin käyttöä on syytä välttää, koska lääke voi voimistaa alkoholin haitallisia vaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Viskoosi, kirkas, keltainen liuos.

Hinta ja pakkaustiedot