Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

klopidogreeli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään ehkäisemään lähinnä sydäninfarktia ja aivohalvausta henkilöillä, joilla on joko aikaisemmin ollut näitä sairauksia tai joilla on lääkärin arvion mukaan niiden lisääntynyt vaara. Lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Tavanomainen annos on yksi tabletti päivässä.

Lääkkeen ottaminen

Lääke otetaan tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Verenvuodon tyrehtyminen voi lääkityksen aikana kestää tavallista pitempään. Kaikista epätavallisista verenvuodoista on ilmoitettava lääkärille. Potilaan kerrottava hoidostaan häntä hoitaville lääkäreille ja hammaslääkäreille ennen leikkausta ja ennen minkä tahansa uuden lääkkeen käytön aloittamista.

Jos lääkeannos unohtuu ja tavallisesta ottoajankohdasta on alle 12 tuntia, annos otetaan välittömästi ja seuraava annos otetaan tavalliseen aikaan. Yli 12 tunnin jälkeen otetaan vain seuraava lääkeannos tavallisena ottoajankohtana.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa veren hyytymistaipumukseen ja -nopeuteen siten, että veritulppien vaara vähenee.

Haittavaikutukset

Lääke voi lisätä mm. ruoansulatuskanavan tai nenän verenvuotojen vaaraa. Lääkkeen vaikutustavan vuoksi kaikki verenvuodot saattavat tyrehtyä tavallista hitaammin, ja kaikista epätavallisista tai kovin pitkään jatkuvista verenvuodoista on kerrottava hoitavalle lääkärille. Samoin leikkausta tekevän lääkärin tai hammaslääkärin on oltava selvillä Plavixin käytöstä. Tulehduskipulääkkeitä tai verenohennuslääkkeitä ei pitäisi käyttää samanaikaisesti Plavixin kanssa. Jotkut käyttäjät ovat saaneet lääkkeestä mahavaivoja, kuten ummetusta, oksentelua, ilmavaivoja tai mahakipuja. Myös mm. huimaus, päänsärky ja tuntohäiriöt ovat mahdollisia.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttämistä raskauden aikana ei suositella. Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Säilytys

PVC/PVDC/alumiini -läpipainopakkaukset: Säilytä alle 30 °C.
Alumiiniläpipainopakkaukset: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, toisella puolella merkintä “75” ja toisella “1171”.

Plavix 300 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vaaleanpunainen, pitkulainen, toisella puolella merkintä “300” ja toisella “1332”.

Hinta ja pakkaustiedot